سریعتر و کارآمدی بیشتر
با مدل های سه بعدی دیجیتال، دیگر نیازی به مدل های گچی نمی باشد. این تکنولوژی باعث رفع احتمال شکسته شدن و آسیب مدل های معمول فیزیکی شده و بدین ترتیب صرفه جویی زیادی در وقت و هزینه درمان می نماید.صرفه جویی در فضای نگهداری
مدل های دیجیتال برای همیشه در فایل موجود هستند و نیازی به ذخیره سازی آنها در قالب مدل فیزیکی نمی باشد. این همر نه تنها در وقت بلکه در فضای ارزشمند مطب درمانگر نیز صرفه جویی می کند. این فضایی است که می تواند جهت مقاصد درمانی دیگری مورد استفاده قرار گیرد. یک کشو پر از مدل های گچی معادل یک CD مدل های سه بعدی عمل می کند.


اندازه گیری و آنالیز آسانتر
اسکن های با کیفیت درمانگر را قادر به انجام اندازه گیری های دقیق زیادی روی مدل های دیجیتال می نماید. به علاوه این آنالیز ها آسانتر و سریعتر قابل حصول می باشند. بنابراین خدمت بهتری در زمان کوتاهتر به بیماران ارایه خواهد شد.


اشتراک آسانتر اطلاعات
قابلیت نمایش سه بعدی مدل ها، متخصص ارتودنسی را قادر می سازد که مراحل مختلف درمانی را به بیماران نشان دهد. علاوه بر تسهیل ارائه اطلاعات به بیماران ، مدل های دیجیتال را می توان به آسانی با همکاران دیگر به اشتراک گذاشت.


سازگاری بیشتر با محیط
مدل های گچی به نوعی بار اضافه ای برای محیط ما محسوب می شوند. ازاینرو بکارگیری مدل های سه بعدی دیجیتال همزمان به کاهش بار محیط نیز کمک می کند.