پناهندگان [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] روی نرده مرز اسپانیا و مراکش. عبور از این مرز به معنای گذر از دروازه اروپاست.