متخصصان فرانسوی می گویند که مصرف الکل خود را کم کنید! مصرف مداوم الکل به میزان کم نیز می تواند مرگبار باشد. پزشکان مصرف آب را به جای نوشیدنی های الکلی همراه غذا توصیه می کنند.