این ابداع جدید مایکروسافت دارای رسم الخط عربی و لاتین، و در 23 زبان قابل استفاده است.