[align=center]رفع مشکل نصب نرم افزار دیتا لایف
[/align]

برای نصب کردن دیتا لایف شما به تابع phpuname نیاز دارید که در بعضای اوقات در بعضی از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ها این تابع به دلیل مسائل امنیتی روی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] میزبان سرویس [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] بوسیله مدیریت [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] شده و غیرفعال میشود برای رفع مشکل نصب نرم افزار دیتا لایف میتوایند وارد کنترل پنل [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] خود شوید و از قسمت File manager روی گزینه (Show Hidden Files (dotfiles و سپس Go کلیک کنید و وارد آدرس /home/UserName/public_html/engine/classes/templates.class.php شوید. تابع تابع php_uname که در کد فایل templates.class.php وجود دارد را پاک میکند.