دو مطالعه تأثیر براکت های سلف لیگیت و بستن الاستومری براکت های معمولی را بر گیر پلاک مقایسه کرده اند. یک مطالعه نشان داد که میانگین سطح استرپتوکوک ها و کل باکتری های روی دندانها در سیستم سلف لیگیت با اختلاف معنی دار آماری کمتر از براکت های معمولی بود ولی تحقیق دیگر موفق نشد ارتباطی بین نوع براکت و سطح باکتریائی پیدا کند. این یافته ممکن است بازتابی از تفاوت روش اندازه گیری مورد استفاده برای تخمین استرپتوکوک موتانس بزاق باشد.اثرات طولانی تر سیستم براکت بر سلامت پریودنتال و تجمع دبری نیز توسط یک پژوهش مورد بررسی قرار گرفته بود. این تحقیق نتوانست ارتباطی بین نوع براکت و سلامت پریودنتال متعاقب برداشتن دستگاههای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ارائه دهد. به نظر می رسد از آنجا که نوع براکت می تواند بر سطح باکتریائی در حضور دستگاهها اثر گذارد، ممکن است این تأثیر بعد از درمان پایدار نماند.بستن فضای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]تنها یک تحقیق سرعت بستن فضای ارتودنسی را در فواصل ۵ هفته تا تکمیل بستن فضا بررسی کرده بود. این تحقیق نیز حجم نمونه کافی نداشت و اجازه انجام مطالعه را نمی داد. به علاوه، آرچ وایر های واجد پست برای هر دو طرف بکار رفته بود. از اینرو احتمالا حرکت دندانها در یک سمت مستقل از سمت دیگر نبوده اند.
مِت آنالیز تأثیر نوع براکت بر تجربه درد بیمار تأکید نمود که براکت های سلف لیگیت، تأثیر محسوسی به لحاظ بالینی بر میزان احساس درد بیمار ندارند. سه مطالعه مورد استفاده در این زمینه از کیفیت بالای متدولوژی برخوردار بوده و تحت شرایط مشابهی شامل سن و جنسیت صورت گرفته بودند.مطالعات آینده نگر در خصوص مقایسه راندمان ردیف نمودن اولیه دندانها و سرعت بستن فضای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] بین براکت های معمولی و سلف لیگیت، اختلاف اندکی را گزارش کرده اند. این یافته ها با مطالعات گذشته نگر و ادّعای سازندگان براکت های سلف لیگیت مبنی بر عملکرد بالینی برتر این براکتها، سازگاری ندارد. در هر حال، مقایسه آماری این مطالعات به دلیل تفاوت در روش اندازه گیری مرتب شدن دندانها، نقایص متدولوژیک و گزارش ناکافی یافته ها صورت نگرفت.تغییرات ابعاد قوس دندانی بین دو سیستم سلف لیگیت و معمولی مشابه به نظر می رسد. مقادیر مشابه جلوآمدگی ثنایاها و افزایش عرض بین دندانهای نیش در هر دو گروه رخ داد. این یافته در تعارض با این ادّعا است که سیستم های با اصطکاک اندک پاسخ متفاوتی را تحت فشارهای نسج نرم نشان می دهند. با این وجود دو مطالعه نتیجه گرفتند که براکت های سلف لیگیت سبب افزایش عرض مولری بیشتری می گردند.