امروزه یکی از کارهای مهمی که در ضریب علمی هر فردی تاثیر بسزایی دارد نگارش مقاله و [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] و همچنین داشتن یک مقاله معتبر در زمینه رشته خود است که می توانید با استفاده از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] خارجی به فارسی و استفاده از آن مقاله در نگارش مقاله خود و یا نگارش مقاله خود به فارسی و سپس [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] از فارسی به انگلیسی و ارسال آن به مجلات معتبر خارجی برای چاپ مقاله با استفاده از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ضریب علمی خود را بالا ببرید.
برای ترجمه مقاله از فارسی به انگلیسی باید توجه داشته باشید که قواعد نگارش مقاله را رعایت کنید تا در مجلات معتبر [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] شما پذیرش شود و چاپ [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] شما را انجام دهند.
در واقع برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] از فارسی به انگلیسی باید قسمت های مختلف یک مقاله از جمله عنوان مقاله و مقدمه مقاله و چکیده [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] و دیگر اجزای مقاله را با استفاده از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] در ترجمه مقاله خود به ترتیب جای دهید و دیگر قسمت های مهمی که معمولا در ترجمه مقاله ها بکار میرود را در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] خود جای دهید تا مقاله شما از درجه علمی بالایی برخوردار شود.