تکنولوژی دیجیتال کروتوکف
نشانگر ریسک بیماری فشار خون
آریتمی قلب: تشخیص دهنده ضربان غیر طبیعی قلب
120 حافظه برای دو کاربر با قابلیت نشانگر تاریخ و زمان
قابلیت گرفتن میانگین سه اندازه گیری آخر
دارای کاف مخروطی بدون لاتکس
عملکرد اتوماتیک با یک لمس

کالیبراسیون مادام العمر