[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

این [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ها به دلیل قدرت مانور بسیار بالا در زمینه باربرداری جهت استفاده های گوناگون توسط بسیاری از اقشار عظیمی از صنعتگران در زمینه برج سازی و سیلو سازی ، پل سازی را به حخود اختصاص داداه است.
تاور کرین چگونه به وجود می آید؟
زمانی که این [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ها به ارتفاعات زیادی از سطح زمین می رسد باید وقت و نیرو و هزینه زیادی مصرف شود به همین منظور جهت ساخت سازه های عظیم مشکلاتی متعدد وجود داشته که این مشکللات باساخت [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...](تاور کرین ها) تا حدود زیادی مرتفع گردید این تاور کرین برای ساختمان های بلند در زمان های بسیار قدیم مورد استفاده قرار می گرفت.