سلوک اخلاقی ـ عرفانی[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
‏‏ در این مقاله، در بخش اول ضمن تبیین [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] از منظر‏‎ ‎‏امام به پیدایی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] اسلامی و ریشه های آن و نقش امام در شکل گیری‏‎ ‎‏این [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] از 15خرداد 1342 پیروزی[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] می پردازد و در این‏‎ ‎‏راستا، به نقش امام در بسیج مردم در انقلاب برای پیشبرد آن اشاره‏‎ ‎‏می نماید و در ادامه، به تأثیر انقلاب اسلامی در جهان معاصر و به ویژه در‏‎ ‎‏میان کشورهای اسلامی و ملل محروم جهان می پردازد و یکی از عوامل‏‎ ‎‏توجه آنان را به انقلاب اسلامی، شخصیت امام خمینی و سیره علمی ایشان‏‎ ‎‏می داند.‏
‏‏در بخش دوم، به هشت سال دفاع مقدس مردم مسلمان ایران‏‎ ‎‏به [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] و با ارشادات امام می پردازد و ضمن بیان دیدگاه و نقش امام در‏‎ ‎‏طی این دفاع، به تأثیر آن در سایر ملل جهان و به ویژه، مسلمانان و‏‎ ‎‏الگوگیری آنان از این دفاع مقدس می پردازد.‏
‏‏در بخش سوم مقاله ضمن نگاهی اجمالی به زندگی امام از‏‎ ‎‏دوران کودکی تا رحلت ایشان، سیره اخلاقی و سلوک عرفانی ایشان که از‏‎ ‎‏همان دوران کودکی آغاز گشته بود را بررسی نموده، ضمن اشاره به‏‎ ‎‏هدفمند بودن زندگی ایشان و نظم ایشان در امور، روح امام را روحی‏‎ ‎‏مردمی دانسته که همواره در جمع و همیشه در خدمت مردم بود.‏