سلام یک مستندی بنام تسلا ارباب اذرخش در مورد دانشمند تسلا از یکی از سایتها گرفتم که زیرنویس فارسی بود اول مستند نوشته بود که زیر نویس کار سایت میهن دانلود وفکر کنم نوشته بود اگر تغییراتی داده شود با ان سایت برخورد میشود . مبخواستم بدونم کار ان زیرنویس ومستند از سایت شما بوده ? واینکه باتوجه به اینکه من انو از سابت دیگری گرفتم اشکال نداره ببینم وراضی هستید?