[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
وسیله مناسبی جهت جابه جایی مواد و قطعات در داخل سالن ها و محوطه های سر پوشیده می باشد.
هزینه های نگه داری
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
ها کاهش می یابد.
هزینه تعمیرات
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
ها ناچیز می شود.
قابلیت دسترسی
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
به تمام نقاط تحت پوشش به صورت مستقل میشود .
استفاده از
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
جهت جابه جایی اجسام سنگین ایمن تر و بسیار راحت و ساده می باشو نیاز به داشتن مهارت نیست.
هزینه های مصرف انرژی این
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
ها بسیار نا چیز است.