ثبت شرکت

کد اقتصادی یکی از ملزومات هر شرکتی است که برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] و انجام امور اقتادی و مالیاتی باید ان را اخذ کنید در اصل [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] یک شناسه 12 رقمی است که برای شناسایی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]و یا موسسه شما در واحد مالیاتی بکار می رود.

مزیت های کد اقتصادی
کد اقتصادی مزیت های زیادی دارد که از جمله ان می توان به اینکه به راحتی می توان بر اعمال [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] نظارت داشت و نیز شناخت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه اقتصادی آسان می شود و می توان شرکت های فعال در زمینه اقتصادی را شناسایی و از آنها حمایت کرد.یکی دیگر از مزیت های کد اقتصادی کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پراخت حقوق دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابت های ناسالم می باشد.
در کل برای اخذ کد اقتصادی قوانین خاصی وجود دارد که در ادامه آنها رابررسی می کنیم.
برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] روال خاصی چون انتخاب نام برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] و یافتن شریک و ارائه مدارک معرفی کردیم که در اصل روال [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] یه مراحل قبلی محدود نمی شود بلکه به محض [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مدیر عامل شرکت و یا یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت باید اموری را پیگیر شوند که مثلا باید مدارکی را به جهت اخذ کد اقتصادی آماده و نیز مراحلی را طی کنید تا بتوانید فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنید.


چه کسانی باید به اخذ کد اقتصادی اقدام کنند؟
کداقتصادی در اصل برای کسانی که نیازمند آن هستند صادر میشود.کلیه اشخاص حقوقی که فعالیت های اقتصادی از جمله واردات و صادرات و تولید و ... را انجام می دهند و کلیه [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] که در امور ذکر شده اشتغال داشته باشند و دارای پروانه کسب باشند باید کد اقتصادی اخذ کنند.