جرثقیل دیواری
یکی دیگر از انواع دستگاه های جابجایی مواد [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] که به [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] هم معروف است که وظایف ایزوتروپیک و حرکت های همگون را بر عهده دارد این جرثقیل ها به کاهش انتظار غیر ضروری یک [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] کمک می کند و به وسیله یک بازه وسیع نیازهای مختلفی که بر حسب ظرفیت بار مطابقت داده شوند.
مزیت های [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]:
1-می توان در هر طبقه ای آن را نصب کرد
2-[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] را می توان بر روی دیوار ، ستون های سوله یا کارگاه ها یا بدنه ماشین آلات ها نصب شوند
3-این [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ها به عنوان آسان نصب طراحی شده که در صرفه جویی در کارهای پیچیده می باشد
4-طراحی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] وزن مرده را کم می کند که این باعث می شود به راحتی و با دست قابل جابجا باشند