1- کاغذ روکش دار پلی اتیلنی سینگل یا دابل که در ذیل بصورت کامل ان را توضیح می دهیم.
2- کاغذ روکش دار سینگل: تنها یک طرف از کاغذ خام توسط فیلم پلی اتیلن روکش می گردد که جزو
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
است.
3- کاغذ روکش دار دابل: هر دو طرف کاغذ خام توسط فیلم پلی اتیلن روکش می گرددکه جزو
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
است.
4- وزن کاغذ: واحد گرماژ (وزن کاغذ براساس گرم در هر متر مربع) کاغذ با گرماژ 200 به معنای هر متر مربع از این کاغذ 200 گرم وزن دارد
5- وزن روکش پلی اتیلن: هر متر مربع از روکش پلی اتیلن وزنی بین 12 الی 24 گرم داراست.
6- وزن کاغذ روکش دار پلی اتیلنی: وزن کاغذ روکش دار سینگل(وزن کاغذ خام + وزن روکش پلی اتیلنی) وزن کاغذ روکش دار دابل (وزن روکش پلی اتیلنی داخلی + وزن کاغذ خام + وزن روکش پلی اتیلنی خارجی)
حال اگر به دنبال خرید
مواد اولیه لیوان کاغذی
با قیمت و کیفیت مناسب هستید بهتر است به سایت ما مراجعه نمایید زیرا
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
در سایت ما انجام میشود که اگر بخواهید میتوانید با تماس با کارشناسان ما این
مواد اولیه لیوان کاغذی
را تهیه نمایید.