مشخصه ها و عواملی که در انتخاب یک [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ارگونومیک بایستی مد نظر قرار گیر به شرح ذیل میباشد
ارتفاع و تکیه گاه صندلی اداری
عرض و ناحیه نشیمن [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
پوشش صندلی اداری بخصوص در ناحیه کمر
برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی کلمه [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] کلیک کنید