بیان فشارخون اندازه گیری شده و ضربان قلب به 6 زبان فارسی، آذری، عربی، ترکی، آلمانی و انگلیسی
دارای زمان و تاریخ
خاموشی خودکار
WHO رنگی
دارای دو حافظه 60 موردی
آرتیعی قلب (نشان هر نوع بی نظمی ضربان قلب)
دارای پیغام هشدار اشتباه و نمایشگر تعویض باطری
قابلیت استفاده با آداپتور و باطری
دارای Back Light (نور با زمینه سفید) با طراحی مشکی و کاف فنری