در کل سه نوع بیخوابی داریم : 1-گذرا 2- حاد 3-مزمن
-[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] گذرا : معمولا بین چند روز تا یک هفته طول میکشد و در بیشتر موارد دلیل آن استرس است .
-[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] حاد : به بی خوابی ای گویند که بین سه هفته تا شش ماه طول بکشد .
-[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]مزمن : به بی خوابی ای که بیش از یک سال طول بکشد[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مزمن گوییم که ممکن است برای فرد اختلالات حواس ایجاد کند این نوع بی خوابی میتواند سالها طول بکشد و ریشه آن نتیجه مستقیم مشکلات روانیست و معمولا افراد مبتلا به بی خوابی مزمن دچار افزایش هوشیاری میشوند .
در نوع بی خوابی یک و دو معمولا روش [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] موجود است و باید بی خوابی درمان شود در صورتی که [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] انجام نشود باعث مشکلات روحی و روانی برای فرد مریض خواهد شد .
برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی کلمه [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] کلیک کنید