آکواسل نقره دار ( AQUACEL Ag )

۱-آکواسل تمامی مزایای تکنولوژی هیدروفایبر را دارد و علاوه بر آن به آن اضافه شده است.

۲- قابل استفاده برای زخم‌های حاد- مزمن- مستعد عفونت و ا عفونی دارای اگزودا و بهترین انتخاب برای سوختگی‌ها

۳- فراهم کردن غلظت مؤثر یون Ag در سطح زخمaquacel_ag_max

۴- پاسخگویی به تغییرات زخم باکتری میزان یون نقره آزاد شده

۵- از بین بردن طیف وسیعی از پاتوژنها از جمله MRSA و VRE طی ۳۰ دقیقه

۶- توانایی آزادسازی یون نقره به صورت پایدار تا ۱۴ روز

۷- حفظ غلطت یون نقره در بازه درمانی، بدون آزادسازی بیش از حد نیاز

۸- پانسمان باید حداقل از اطراف زخم بزرگتر باشد. چون پس از اشباع شدن اندکی جمع می‌شود.

۹- نیاز به پانسمان ثانویه دارد .

مناسب ترین پانسمان ثانویه بر روی آکواسل ، فوم ها ( فوم سوربکت ، آکواسل فوم لبه دار و یا مدیفوم B یا N ) می باشد .
ابعاد و اندازه های موجود :

کشته شدن باکتری‌ها توسط پانسمان

فعالیت آنتی میکروبیال بر اساس نیازAQUACEL-10
– فراهم کردن غلظت مؤثر یون نقره در سطح زخم

– پاسخگویی به تغییرات اگزودای زخم با کنترل میزان یون نقره آزاد شده

* فعالیت آنتی میکروبیال سریع و پایدار

– از بین بردن طیف وسیعی از پاتوژن‌ها از جمله MRSA و VRE طی ۳۰ دقیقه

– توانایی آزادسازی یون نقره به صورت پایدار تا مدت ۱۴ روز