گر نوزاد شما دلیل عدم قدرت کافی فک ها قادر به میک زدن سینه ها نمی باشد پیشنهاد ما استفاده از شیر دوش medela مدل مینی الکتریک تکی می باشد .شما به راحتی می توانید به وسیله این شیردوش حرفه ای شیر را دوشیده وجهت تغذیه نوزادتان نگهداری کنید تافرزند دلبندتان از نعمت شیر مغذی مادر بهرمند گردد. شیر دوش medela مدل مینی الکتریک تکی قابل استفاده به وسیله برق وباتری می باشد. این شیر دوش ریتم مکیدن نوزاد را شبیه سازی کرده وبا ۳ ریتم مکش ،رهایی ،استراحت به صورت اتوماتیک شیر را از سینه مادر میمکد.شیر دوش medela مدل مینی الکتریک تکی همانند مکش دهان نوزاد ۴۷ بار در دقیقه مکش را انجام می دهد.

شیر دوشیده شده به وسیله شیر دوش medela مدل مینی الکتریک تکی قابل نگهداری در شیشه شیر در یخچال به مدت ۲۴ ساعت ودر کیسه نگهدارنده شیر ۱۸ درجه سانتیگراد در فریزر به مدت ۳ ماه می باشد.در هنگام دوشیدن شیر دقت کنید هیچ گاه شیشه شیر را بیشتر از ۳/۴ ظرفیت پر نکنیدزیرا باعث برگشت شیر به درون موتور دستگاه می شود ودستگاه خراب می شود.

نکاتی درمورد استفاده ازشیر دوش medela مدل مینی الکتریک تکی

قبل از استفاده دستهای خود را با آب وصابون بشوئید اطراف پستان خود را نیز به وسیله حوله ای مرطوب تمیز کنیدبه هیچ وجه از الکل ویا صابون جهت تمیز کردن پستان خود استفاده نکنیدزیرا باعث ترک خوردن سر پستان وخشک شدن اطراف پستان می شود.

هنگامی که از شیر دوش استفاده می کنید بسیار راحت وبه دور از اضطراب باشید . رابط جهت اتصال به پستان مادر رابین انگشت اشاره وانگشت وسطی خود قرار دهیدوبر روی پستان به طریقی بگذاریدکه پستان کاملا در آن جای گیردوسر پستان به اطراف رابط برخورد پیدا نکندتوجه داشته باشید که اطراف رابط از پستان جدا نشودزیرا دستگاه مکش شیر راانجام نمی دهد .

توجه داشته باشید که همیشه از درجه min شروع کنیدوپس از چند ثانیه برروی درجه مورد نیاز خود بگذارید. معمولا درجه ای که جاری شدن شیر در آن راحت باشد . ضمنا دفعات زیاد دوشیدن شیر بیشتر به بالا بردن راندمان شیر مادر کمک می کند تا اینکه مدت زمان دوشیدن شیر افزایش یابد.

برای آشنایی بیشتر با نحوه راه اندازی و کار با شیر دوش medela مدل مینی الکتریک تکی می توانید بر روی آموزش کار با mini medela کلیک کنید.

مناسب برای استفاده ئ مادران شاغل،شما به راحتی می توانید با دوشیدن شیر خود به وسیله شیر دوش medela مدل مینی الکتریک تکی ونگهداری شیر در ظرف مخصوص، کودک خود را نزد پزستار ش گذاشته و اطمینان خاطر داشته باشید که کودکتان از شیر خودتان تغذیه می کند.

مشخصات شیر دوش medela مدل مینی الکتریک تکی

• سبک وکوچک

• قابل استفاده با برق وباطری

• ایجاد افزایش راندمان شیردهی

• ریتم مکش ۳ مرحله ای مانند نوزاد

• قابلیت تنظیم میزان قدرت مکش

• قابلیت استریل کردن قطعات در آب جوش

• دارای سر پستانک سیلیکونی مخصوص

• قابل استفاده برای سرپستان های صاف وفرورفته