• قابل برنامه ریزی
• دارای دو فاز (1) دو دقیقه ماساژ و (2) دوشیدن شیر
• قابل استفاده به صورت تکی بدون جداکردن رابط از دستگاه
• قابل استفاده به صورت جفتی (همزمان برای دو مادر)
• افزایش راندمان شیر وکاهش مدت زمان شیردوشی
• دارای ریتم مکش 3 مرحله ای به صورت اتوماتیک شامل (1) مکش، (2) رهایی (release) و (3) استراحت (relax).
• دارای محافظ برای جلوگیری از ورود شیر به درون دستگاه
• دارای مراحل تنظیم از حداقل تا حداکثر
• بدون هیچگونه تماس دست با شیر
• قطعات در تماس با شیر قابل استریل در آبجوش یا اتوکلاو 124 درجه به مدت 15 دقیقه
• ریتم مکش قابل برنامه ریزی به وسیله کارت کامپیوتری
• قدرت مکش از 50 تا 250 mmHg
• قابل تنظیم از حداقل تا حد اکثر
• قابل استفاده به صورت AC/DC و قابل شارژ
• گردش موتور با دور متغیر از 45 تا 87 cpm
• فوق العاده بی صدا و بی لرزش
• کنترل تنها با استفاده از یک پیچ بر روی دستگاه
• شستشو و نظافت آسان
• رده بندی کالائی تجهیزات پزشکی بیمارستانی
• وزن: 5897 گرم