1. دستگاه اندازه گیری قند خون
2. گارانتی مادام العمر
3. تنظیم اتوماتیک کد نوار ودستگاه
4. قابل استفاده برای 1 الی100نفر (100-id)
5. قابلیت تنظیم 5 آلارم در24ساعت
6. حداقل میزان نیازخون جهت آزمایش (میکرولیتر1.5)
7. کمترین زمان اندازه گیری (9ثانیه)
8. قابلیت ثبت دمای محیط بر نتایج آزمایش
9. ثبت وضعیت غذا و دارو در زمان آزمایش
(ناشتا-غیره ناشتا-مصرف دارو _ ورزش)
10. دارای 3 معدل گیری 7الی 90روز با تنظیم دلخواه
11. قابلیت ذخیره سازی 365نتیجه آزمایش (همراه با تاریخ و زمان)
12. کلید خارج کننده نوار جهت جلوگیری از تماس با آلودگی های خونی
13. همراه با دفتر چه راهنمای فارسی و سی دی آموزشی

14. دارای تاییدیه آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت ceاروپا سازمان غذا وداروی آمریکا fda