آرتریت : به التهاب [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ها آرتریت میگویند که معمولا به دلیل های مختلفی چون روماتیسم ، عفونت مفصل ویا به علت آرتروز ایجاد شود . بیماری های متابولیک مانند نقرس هم میتوانند موجب التهاب [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] شوند. در آرتریت [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] دردناک و متورم شده و دچار خشکی و محدودیت حرکت و در مواردی، تغییر شکل میشود.
بوریست : تورم بورس های اطراف [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] میتواند موجب بوریست و درد مفصل شود.
تاندنیت : التهاب تاندون های اطراف مفاصل نیز باعث ایجاد [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] میشود.
کشیدگی رباط : در صورت قرار گرفتن نامناسب [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ممکن است رباط های اطراف مفاصل کشیده شوند و باعث درد مفصل شوند.
مشکلات بیومکانیک مفصل : اشکالاتی در شکل مفصل و یا اشکال در کارکرد رباط های صلیبی، منیسک، رباط ها و عضلات اطراف مفصل، کندرومالاسی کشکک و بسیاری عوامل دیگر میتوانند موجب درد [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]شوند.