انواع مختلف صندلی اداری عبارتند از:
• صندلی اداری مدیریتی
• صندلی اداری انتظار
• صندلی اداری کارمندی
• صندلی اداری دانشجویی
• صندلی اداری آزمایشگاهی
• صندلی اداری کنفرانس
• صندلی اداری کارشناسی
هر یک از این انواع صندلی اداری طراحی و ساختار خاص خود را دارد و بگونه ای ساخته میشوند که در استفاده های طولانی مدت مشکلی در نشستن برای مصرف کننده آن بوجود نمی آورد و راحتی و آرامش را برای فرد به ارمغان می آورد. هر مدل صندلی اداری ممکن است قابلیت هایی داشته باشد که دیگری آن را دارا نباشد ازاین و باید با توجه نیاز و کاربری که از آن مدنظر است نسبت به خرید صندلی اداری اقدام گردد که دقت بالایی را نیز در هنگام خرید میطلبد.