قدمت تاریخی [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] و طراحی نماد تجاری به هزاران سال پیش بر می گردد. مصریان باستان از یک سری حروف تصویری برای نشان دادن مالکیت آن ها استفاده می کردند و حیوانات را به نوعی برند دار می کردند. همچنین یونانیان و رومی های باستان، سفالگری هایشان را نمادگذاری می کردند تا سازنده آن ها مشخص باشد. [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ،[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ،[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ،[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، ،[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، ،[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
مذهب های مختلف جهان نیز به منظور شناسایی شدن برای خود نمادهای مشخصی را ساختند که در حکم لوگوی آنها را دارد. از قرن دوازدهم به بعد نمادهای نظامی که روی کت مقامات نظامی نصب می شد برای شناسایی موقعیت، جایگاه و درجه ی اشرافیت آنها استفاده می شد. اما در کل در طول تاریخ استفادهاز طرح یا لوگوی خاص به عنوان نماد تجاری به کار می رفت تا سازنده های کالاها را متمایز کند. مثلا برای فلزات از نوعی hallmark که نوعی لوگو بود برای اثبات کیفیت و خلوص آن ها استفاده می شد. اما به نظر شما از چه زمانی لوگوها کیفیتی تبلیغاتی به خود گرفتند؟
تاریخچه طراحی لوگو
با آغاز قرن بیستم و معرفی رنگ در صنعت پرینت و پیدایش صنعت تبلیغات، طراحی لوگو و آرم تخصصی تر شد. [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] در این دوره با اتخاذ واژگان تخصصی از مجموعه تصاویر و نمادهای ملی مذهبی نظامی دریایی و کشاورزی توانست عمومی تر شود. مخاطب عام نیز با تکیه به دانش عمومی خود راحت تر معنای پشت این نماد و [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]ها را میشناخت. نمادهای ملی نظامی (که روی تاج ها پرچم ها و کت های نظامی استفاده می شد) به منزله ی شخصیت و موقعیت بودند. در حالی که نمادهای دریایی و کشاورزی (که برای مناظر دریایی مانند شناورها و نیز گندم و حیوانات اهلی زراعی استفاده می شدند) برای تشخیص میزان خلوص کیفیت و تازگی آن ها کاربرد داشتند. [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
symbols-logos-history-mcgraphic

برخلاف امروز، هیچ گونه هدف تجاری انحصاری (به معنای امروزی اش) پشت این نمادها نبود و طراحان آرم ها و نماد ها می توانستند به راحتی از دایره ی تصاویر وسیعی آنچه که می خواستند را بردارند و هرچه را که می خواستند، تبلیغ کنند. جالب است که سیگارها جز اولین کالاهایی بودند که برای تبلیغات خود شروع به استفاده از واژگان و تصاویر تخصصی تر و نمادهای کارشناسی شده تر استفاده کردند تا تجارت خود را پر زرق و برق تر کنند. این کار قبل از این که ما حتی از مضرات استفاده از دخانیات آگاه شویم رخ داد. ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

در قرن اخیر، سبک زندگی ما به طرز عجیبی پیچیده تر شد. اما نحوه ی طراحی لوگوها به همان نسبت ساده تر شد. این کار با هدف راحتی مشتری یا مخاطب صورت گرفت تا راحت تر کسب و کار مورد تبلیغات را به خاطر بسپارد. به سیر تحولی shell نگاه کنید که در قرن بیستم چه تغییراتی داشته. در واقع هنر طراحی لوگو در اواسط قرن بیستم اعتقاد پیدا کرد که هر چه ساده تر و کم جزییات تر، بهتر و ماندگارتر.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
shell-logo-history

امروزه لوگوها تصاویر گرافیکی هوشمندانه ای هستند که با دقت فراوان و با هدف الغای مفاهیم، خواه آگاهانه و خواه ناخودآگاه به کار گرفته می شوند تا کالای مشخصی را به مخاطب مشخصی بشناسانند. طراحی لوگو در قرن بیستم و یک با هدف برندسازی صورت می گیرد و بزرگان این زمینه اعتقاد دارند مهم تر از ساخت کالا، ساخت برند است که باعث می شود تجارتی موفق داشته باشید.