در تمامی وب سایت های موفق خصوصیات یکسانی در زمینه [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] و ساخت سایت داشته اند که موجب جلب توجه کاربران شده اند . رعایت نمودن این نکات می تواند شما را در مسیر [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] وب سایتی برای تبدیل مخاطب به مشتری بسیار یاری کند . امروزه وب سایت هایی وجود دارند که با [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ضعیف درآمد های بالایی دارند. در واقع این دسته از سایت ها اسثتنا می باشند و از قوانین زیر پیروی نمی کنند . حال به بررسی نکاتی می پردازیم که می توانند در این مسیر شما را یاری دهند :
سرعت بارگذاری صفحات :

یکی از آزار دهنده ترین اتفاقات که برای کاربران وجود دارد انتظار بیش از حد برای بارگذاری کامل یک صفحه می باشد . این امر آنچنان جدی و مهم می باد که اگر این زمان از یک مقدار مجازی بیشتر گردد موجب ترک وب سایت توسط کاربر خواهد شد .
هویت آشکارو واضح محتوا در سایت :

مطالب درون وب سایت تان را بی ابهام بیان کنید . اجازه ندهید تلاش مخاطبین شما برای کشف محتوا وب سایت شما برای دانستن این که وب سایت شما دربارهء چه موضوعی است ، تلف گردد . از شروع [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، وضوح مطالب وشفافیت را در نظر بگیرید . داشتن سر تیتر توصیفی در اولین صفحهء وب سایت روشی بسیار مناسب برای مشخص ساختن موضوع مطلب می باشد .
حفظ سادگی در طراحی سایت :

به منظور جلب توجه کاربر در استفاده از روش های غیرضروری زیاده روی نکنید . تمام تمرکز خود را روی قابلیتهای استفاده از سایت ، تبدیل بازدیدکنندگان به خریدار، فروش و خریداران قرار دهید .
فرآیند خرید آسان :

نحوه حرکت از صفحهء اصلی سایت به صفحهء محصول مورد نظر کاربر کاربر و چگونگی چشم انداز آن در صفحهء اصلی برای مخاطبین را ساده کنید . چشم انداز سایت را به شکل زنجیروار بسازید زیرا باعث می شود افراد که برای خریدومشاهده به وب سایت شما آمده اند ، تمامی صفحات را یکی پس از دیگری برای پرداخت سپری کنند. در غیر این صورت مشتری خود را از دست خواهید داد.
نقش سئو سایت در جذب مخاطب :

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] یا [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] در واقع فرآیندی می باشدکه ازطریق آن میتوانیم بابازدید کنند گان وبسایت در ارتباط باشیدوفروش محصولات خودراافزایش دهید .واضح استتعداد کاربران هر وبسایت بسته به موضوعآت متفاوت است.

منبع :
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]