برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] به روش بدون دارو باید بعضی از عادات خود را تغییر دهید بعضی عادات و شرایط که موجب بی خوابی میشود را در ادامه نام می بریم.
1-شرایط محیطی : اگر در اتاق خواب شما نور و یا صدایی وجود دارد که باعث [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] شما میشود باید آنها را ازبین ببرید مثلا پنجره را با یک پرده بپوشانید تا از ورود نور به اتاق شما جلوگیری شود .
2-ساعت بیولوژیکی بدن : همیشه سعی کنید ساعت بیولوژیکی بدنتان را حفظ کنید یعنی هرشب در ساعت مشخصی به تخت خواب بروید و هر روز صبح در ساعت مشخصی از خواب بیدار شوید.
3-چرت زدن : اگر در طول روز چرت بزنید باعث میشود تا شما در شب به سختی به خواب بروید.
4-آماده سازی مغز برای خواب : مغز شما هورمون ملاتونین برای کمک به تنظیم چرخه خواب و بیداری تولید می کند. قرار گرفتن در نور روزباعث می شود مغز شما به اندازه ملاتونین ترشح نماید اما وجود نور مصنوعی بیش از حد باعث می شود تولید ملاتونین سرکوب شود و سخت تر به خواب بروید. اگر می خواهید مغزتان به طور طبیعی باری خواب آماده شود کار های زیر را انجام دهید:
افزایش قرار گرفتن در معرض نور در طول روزحذف عینک آفتابی هنگامی که استفاده نکردن از آن خیلی خطرناک نیست.محدود کردن نور مصنوعی در شباجتناب از نور روشنروش هایی که در بالا ذکر کردیم برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] هایی به مدت محدود است یعنی اگر شما دچار [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مزمن شده اید و یا بیش از یک ماه است بی خواب هستید باید برای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] به پزشک مراجعه کنید و داروهای مناسب را مصرف کنید تا از آسیب های جدی ای که ممکن است به مغز و یا بدن وارد جلوگیری شود.