[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]سئو سایت: چرا سایت از نتایج گوگل حذف شده است؟


چرا سایت شما از نتایج جستجو گوگل حذف شده است؟ برخی وب مسترها این مشکل برایشان پیش می آید که سایت آنها از نتایج گوگل حذف شده است و یا ابتدا با افت رنکینگ روبه رو می شوند و پس از مدتی از نتایج جستجو گوگل حذف می شود. در ادامه این موضوع را در منظر [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] بررسی می کنیم.


حذف سایت از گوگل یا پنالتی شدن سایت
گوگل سایت هایی که متریک های سئو و المان هایی که در الگوریتم های گوگل در نظر گرفته می شود را انجام ندهند را از نتایج جستجو حذف می نماید یا بعبارتی سایت را پنالتی می کند. این پنالتی شدن سایت می تواند به واسط الگوریتم پاندا ، پنگوئن ، مرگ مگس خوار گوگل باشد که هریک المان های متفاوتی را در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] سایت بصورت مواردی داخلی و خارجی سایت بررسی می کند.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ،[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ،


نصب وب مستر تولز در سئو سایت
سئو:مطالب کپی و حذف سایت از گوگل

وجود مطالب کپی در سایت که از دیگر سایت های باشد موجب می شود که سایت شما به دلیل تولید و انتشار محتوای بی کیفیت پنالتی شود. در واقع الگوریتم پاندای گوگل سایت هایی که محتوای کپی تولید می نمایند را پنالتی می نمایند. پس از محتوای کپی در سایت خود دارید بدانید که گوگل با توجه به الگوریتم پاندای گوگل شما را پنالتی نموده است. [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ،[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

سئو: لینک های بی کیفیت و حذف سایت از گوگل

اگر شما لینک های بی کیفیت بسیاری را به صورت یکباره و یک شبه به عنوان بک لینک برای سایت خود فراهم کرده اید پس باید بدانید که اگر از نتایج جستجو گوگل حذف شده اید به دلیل لینک های بی کیفیت شما بوده است. در واقع الگوریتم پنگوئن گوگل کیفیت بک لینک های شما را در نظر می گیرد و اگر بک لینک های بی کیفیت را در مدت زمان کوتاه فراهم کرده اید پس منتظر پنالتی شدن و حذف از نتایج جستجو گوگل باشید. [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] ، [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]