بالابر و جرثقیل سقفی انقلاب بزرگی در دستیابی به جابجایی افراد و کالا در 100 سال اخیر بوده است بالابر و جرثقیل سقفی قابل استفاده در تمامی ساختمان ها از جمله بیمارستان ها، هتل ها، منازل مسکونی، فرودگاه ها و اماکن ورزشی می باشد.

برای رفاه و ایمنی کارمندان و جلوگیری از اتلاف وقت و حمل دستی بار به طبقات بالاتر از جرثقیل سقفی و بالابر استفاده نمایید. جرثقیل سقفی و بالابرهای شرکت نیروزا امنیت کارمندان شما را تضمین می نمایید. استفاده از بالابر ها و جرثقیل سقفیهمچنین موجب بهبود بهره وری کسب و کار شما می گردد.