موارد پایه ای [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


در مبحث[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] قصد داریم تا شما را با موارد پایه ای پیرامون تعمیرات پرینتر آشنا کنیم با ما همراه باشید.


بخش اول:


موارد پایه ای: الکتریسیته ساکن

در کار کردن یک پرینتر لیزری، الکتریسیته ساکن یک اصل اولیه است. . همان انرژی که موجب می شود لباس ها در خشک کن به یکدیگر بچسبند. الکتریسیته ساکن یک بار الکتریکی است که مثل بالون یا بدن شما بر روی یک شی عایق بندی شده تشکیل می گردد . از آنجائیکه اتم های دارای بار مخالف به یکدیگر اتصال پیدا می کنند ، اشیاء که زمینه های الکتریسیته ساکن دارند با بار مخالف به یکدیگر چسبیده می شوند.
از این پدیده یک پرینتر لیزری به شکل یک نوع "چسب موقتی" استفاده می نماید . جزء اصلی این سیستم یک photoreceptor است که عموماً یک غلطک چرخان یا یک سیلندر می باشد. اسمبلی غلطک در واقع از یک ماده فتوالکتریک تشکیل شده ،که به واسطه فوتون های نور تخلیه می گردد.موارد اولیه تعمیرات پرینتر:


همانند [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] با استفاده از یک سیم کرونا بدین معنی که سیمی که جریان الکتریسیته در آن جریان داشته است، ابتدا غلطک ، دارای بار مثبت می شود. (تعدادی از پرینترها به جای سیم کرونا از غلطک باردار استفاده می نمایند، اما اصول کار مشابه می باشد). زمانی که غلطک می چرخد، پرینتر یک اشعه لیزر کوچک را بر روی سطح تابانده می شود تا بارها را بر روی نقاط ویژه تخلیه نماید. در این روش لیزر حروف و تصاویر را به شکل الگویی از بارهای الکتریکی، به معنی یک تصویر الکتروستاتیک بر روی کاغذ چاپ می نماید . این سیستم همچنین این امکان وجود دارد که با بارهای مخالف هم کار کند به این صورت که تصاویر دارای الکترواستاتیک مثبت بر روی یک پس زمینه با الکترواستاتیک منفی قرار گرفته می شود.
پس از اینکه الگو تنظیم شد پرینتر غلطک را با تونر دارای بار الکتریکی مثبت که یک پودر مشکی خیلی ریز در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] می باشد، پوشانده است. از آنجائیکه تونر یک بار مثبت را دارا است، بر روی غلطک به مناطق دارای بار منفی می چسبد در صورتی که به پس زمینه دارای بار مثبت نمی چسبد. می توان گفت این فرآیند چیزی مشابه نوشتن بر روی یک نوشابه با چسب و پس غلتاندن آن بر روی آرد است . آرد شما به بخش هایی که با چسب پوشانده شده است می چسبد بنابراین در نهایت پیغام نوشته شده بر روی قوطی باقی خواهد ماند.
غلطک به شکل الگوی پودر چسبیده شده بر روی کاغذ حرکت درج می کند. در راستای یک نوار این حرکت در زیر آن می باشد. در زیر غلطک پیش از اینکه کاغذ به حرکت در بیاید، با یک سیم کرونای انتقال دارای بار منفی می شود (غلطک باردار) این مرحله قوی تر از بار منفی تصویر الکترواستاتیک است . بدین ترتیب کاغذ می تواند پودر تونر را به سمت خود جذب نماید . از آنجائیکه کاغذ با سرعتی برابر سرعت غلطک حرکت می نماید ، دقیقاً کاغذ الگوی تصویر را به خود می گیرد. بدین ترتیب جلوگیری از چسبیدن کاغذ به غلطک، بار آن به واسطه سیم کرونای متصل فوراً پس از دریافت تونر، تخلیه می گردد.