در چند دهه اخیر با گسترش روزافزون در تکنولوژی ساخت چمن های مصنوعی، استفاده از آنها در زمین چمن ها فوتبال بسیار افزایش یافته و ازاین رو به جای چمن طبیعی از [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] و فیلامنتهای مصنوعی نظیر پلی اتیلن، پلی امید و پلی پروپلین بکارگرفته میشود که این فیلامنت ها در دید کلی خاب های [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]نیوساد را تشکیل میدهد.

یکنواخت و هموار بودن سطح زمین جمن های مصنوعی در هر نوع زمین با ابعاد متفاوت از دید ظاهری و نیز فیزیکی سبب گشته خطاهای ناشی از ایرادات و معایب در زمین و در حین بازی به صفر برسد. در زمین چمن های مصنوعی فوتبال ساختار بگونه ای است که سبب اعمال بهترین کنترل روی توپ شده و حرکت بازیکنان با توپ را روان تر و راحت تر میسازد این درصورتی است که در زمین چمن های طبیعی رشد تکه ای و متراکم چمن طبیعی بعلاوه بوجود آمدن توده های چمن در برخی بخش های زمین و نیز کچلی در جای جای آن سبب ایجاد ناهمواری در زمین و مواجه شدن بازیکنان با انحراف توپ و حرکت میشود.