شاید دیده باشید که برخی وب مسترها با تاکید اضافه بر روی برخی متریک ها سئو و یا به عبارتی over بهینه سازی بجای اثرگذاری مثبت بر روی سئو سایت خود، اثرگذاری منفی را منجر می شوند. متریک های سئو مواردی را شامل می گردد و حال برخی می خواهند با انجام بیش از حد این موارد تاثیر خود را در سئو بیشتر نمایند اما در حقیقت اثر منفی را در سئو سایت و بهینه سازی سایت خود اعمال می نمایند.

استفاده بیش از حد از کلمات کلیدی در [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

یکی از مواردی که دیده می شود این است که از کلمات کلیدی بیش از حد استفاده می نمایند. برای مثال اگر کلمه کلیدی سایت سئو سایت است برخی وب مسترها برای اینکه گوگل رنکینگ بالاتری را به آنها دهد از کلمه کلیدی بیش از حد و بدون معنا استفاده می کنند. این تکرار بی معنی و بی مفهوم کاربسند بودن محتوا را از بین می برد و موجب می شود شاید کاربر پس از مطالعه و خواندن محتوا به دلیل تکرار بیش از حد کلمه کلیدی و نیافتن معنا و مفهومی در محتوا ، آن را رها نماید و سایت شما را ترک کند.


لینک دهی داخلی بیش از حد در سئو سایت

یکی دیگر از پارامترهای سئو سایت، لینک دهی داخلی می باشد. بدین معنا که با کلمه کلیدی خود به صفحه مورد نظر لینک دهیم. برخی وب مسترها با توجه به دانستن این مورد می خواهند با لینک دهی اضافه تاثیرگذاری را در روند سئو سایت خود بیشتر نمایند. یعنی اینکه در هر صفحه از سایت ، لینک دهی داخلی ربا بیشت از حد انجام می دهند و ممکن است در صفحه ای ده بار به ازای کلمه کلیدی لینک دهی نمایند.