اما این عمل میتواند کاربردهای بسیار دیگری را به همراه داشته باشد.دانشگاه MIT به کمک محققین خود به یک ابداع بسیار جالب دست پیدا کرده اند که نه تنها کاربرد موارد ذکر شده را بسیار بهبود بخشیده است،بلکه میتواند به آسانی در اختیار عموم قرار گرفته و حتی در بازی های کامپیوتری و سینماهای جهان نیز مورد استفاده قرار گیرد.در این ابداع نشانه ایی از دوربین و سنسورهای پیشرفته مشاهده نمیشود.پلتفرم اصلی از طریق سیگنال های رادیویی RF کار میکند.امواج RF گاها قادر به انتقال انرژی و اطلاعات نیز هستند.این دستگاه قادر به نمایش افراد در پشت دیوار و یا درب های بسته است.شناسایی افراد در تصاویر کاملا گرافیکی و مفهوم نیست اما به خوبی میتوان آنها را تشخیص داد.علاوه بر آن این دستگاه میتواند با در نظر گرفتن الگوی حرکت،ضربان قلب و دیگر موارد فیزیکی خاص،بین افراد تفاوت گذاشته و آنها از یکدیگر تمیز دهد.با توجه به قابلیت برگشت پذیری سیگنال RF،یک نوار از دستگاه خارج شده و از دیوار و اجسام مشابه عبور میکند.پس از بازگشت امواج آنها توسط سیستم مورد بررسی و پردازش قرار گرفته و به سرعت نمایش داده میشوند.این فناوری میتواند در سیستم های Smart Home،امنیت و حتی بازی های کامپیوتری مورد استفاده قرار گیرد.در صورت بالا بردن توانمندی های این فناوری،میتوان از آن به عنوان یک نگهبان کامل استفاده کرد.به عنوان مثال با توجه به قدرت فرق گذاری این سیستم،اسکن و پردازش اطلاعات حیاتی انسان ها میتواند در نجات جان آنها موثر باشد.