سلام
من شدیدا به نرم افزار fax and talk communicate نیاز دارم
ایا WinFax PRO Message Managerهم کارشو انجام میده