پروتز در دو نوع سیلیکونی و آب نمکی وجود دارد که تا به حال گزارشی در مورد[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]مبنی بر اینکه مواد این پروتزها به خارج نفوذ کرده باشد وجود ندارد .پروتز های آب نمکی و سیلیکونی دارای پوشش خارجی و داخلی هستند که باعث جلوگیری از خروج مواد داخلشان به خارج می شوند و به شیر مادر نفوذ نخواهد کرد و نباید از این موضوع نگران بود .
منبع : [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]