وبسایت رسمی برنامه نود - هیات مدیره باشگاه تراکتور سازی تبریز از ساعت ۱۰ صبح امروز در تبریز تشکیل جلسه داده و در خصوص موضوعات مختلف گفتگو شد. اعضای هیات مدیره در این جلسه در خصوص بودجه امسال تراکتور سازان به جمع بندی نهایی رسیده و در خصوص کادرفنی و لیست بازیکنان تصمیم گیری هایی را انجام دادند.