شاید تا به حال روش های استفاده زیادی برای اشیاء دور ریختنی به شما معرفی شده باشد اما قطعا روش هنرمند Roger Chouinard از تمام آنها سرگرم کننده تر و جالب تر است.

او با اشیاء دور انداخته شده ای که در خیابان ها پیدا می کند نقاشی های ترکیبی میکشد که بسیار دیدنی و سرگرم کننده هستند.