یه لحــظــه هایــی تو زندگی هست که سر جمع دو دقیقه هم نبوده
اما یادش یه عــمـــر آدمو داغون می کنه…
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
در هیاهوی زندگی دریافتم ؛
چه بسیار دویدن ها،که فقط پاهایم را از من گرفت
در حالی که گویی ایستاده بودم ،
چه بسیار غصه ها،که فقط باعث سپیدی موهایم شد
در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود ،
دریافتم،کسی هست که اگر بخواهد “می شود”
و اگر نخواهد “نمی شود”
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
خدایا ته نشین شد آرزوهایم ، کمی هم بزن زندگی ام را
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
زندگی چون قفسی است ، قفسی تنگ ، پر از تنهایی
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
چقدر عبرت در این عروسک هاست، و ما از عروسک کمتریم …
آن ها مرده بودند و زندگی می کردند، ما زندگی می کنیم و مرده ایم …
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
راه رفتن را یاد گرفتیم
تا دویدن را بلد شویم
دویدن را یاد گرفتیم
تاراهی برای زودتر رسیدن بیابیم
دویدیم و دویدیم و دویدیم
بی آنکه بدانیم سهم ما از زندگی
فقط دویدن بود
نه رسیدن
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
خودکُشی کردن که کاری نداره. . .
اگه مـــَردی، زندگی کن…
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
زندگی ، ساعتی شنی ست
گاه لازم است زیر و رو شود !
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
میــدونـ ــی چـیـه؟ چـــیز خـاصــی نــیــست فـقـط یـــکم خستــم از زندگـی
یـکم میخوام بـــخوابم یـــکــم مـــیـــخــوام نـــبـــاشم
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺮﺽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﻃﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮐﻢ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﯾﻦ ﺭﻧﺪﺍﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻫﻦ ﮐﺠﯽ ب ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺳﺖ ک ب ﺁﻥ ﻣﺤﮑﻮﻣﻢ…
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
خسته میشه از زندگی!
کسی که جسم و روحش باهم اختلاف سنی داشته باشه!
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
کاش زندگی از آخر به اول بود..
پیر بدنیا می آمدیم..
آنگاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم..
سپس کودکی معصوم می شدیم و در
نیمه شبی با نوازش های مادر آرام میمردیم…!!!
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
زندگی تلخ ترین…
خواب من است!
خسته ام خسته از این خواب بلند
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
گاهی آنقدر دلم از زندگی سیر میشود که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم
و رویش دراز بکشم آرام و آسوده ، مثل ماهی حوضمان که چند روزی است که روی آب شناور است
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
زندگی دو چیز را یادم داد :
آرزوی مرگ
مرگ آرزو
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
دستمال که هیچ ، کل زندگی ام زیر درخت آلبالو گم شده است !
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
زندگی…
خاطر دریایی یک قطره ، در آرامش رود
زندگی…
حس شکوفایی یک مزرعه ، در باور بذر
زندگی…
باور دریاست در اندیشه ماهی ، در تنگ
زندگی…
ترجمه روشن خاک است ، در آیینه عشق
زندگی…
فهم نفهمیدن هاست
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
زندگی مثل دیکته است، هی غلط مینویسیم و هی پاک میکنیم،
دوباره مینویسیم و باز پاک میکنیم، غافل از اینکه یه روز داد میزند ورقه ها بالا…
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
نمی دانم چه کسی !
دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفت
که دیگر نمی افتند
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
غروب جمعه …
از زندگی من دلباز تر است
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
باران کمی آهسته تر ، اینجا کسی در خانه نیست
من هستم و تنهایی و دردی که نامش زندگیست !

∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
هیچ گرسنه ای باقی نمی ماند
شک ندارم همین روزها
همه سیر میشوند ، از زندگی …
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
سکوت نکن
زمزمه کن گاهی !
قدم بزن در کوچه های زندگی
و گاهی آرام پرواز کن
این آبی بیکران مال تو نباشد …
مال کیست ؟
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
زندگی زمان دارد
و زمان میگذرد هر دو میگذرند و ما مینگریم ؛
زندگی ٬ زمان تیک تاک با صدای قلب هماهنگ می شود
هر دو باهم می نوازند و میروند تا پایان هر دو سکوت باشد و ایست
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
موضوع غم انگیز در خصوص زندگی ، کوتاه بودن آن نیست
بلکه غم انگیز آن است که ما زندگی را خیلی دیر شروع میکنیم
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
تلخ ترین قسمت زندگی اون جاییه که آدم به خودش میگه : چی فکر می کردیم و چی شد !
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
کرم دندانهایم را خورد …
از بس در قاب زندگی گفتم : سیب !
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
به شدت نیاز دارم یکی پایین زندگیم بنویسه : چند سال بعد …
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
خدایا میخواهم یک تکه آسمان کلنگی بخرم ، دیگر زمینت بوی زندگی نمیدهد !
∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس زندگی ∞∞∞∞∞∞∞
تو زندگی خیلی از ما یه شبایی بوده که فقط خدا میدونه چجوری سر کردیم تا صبح