زمانی که اسم مار می آید غالبا موجودی ترسناک به ذهن انسان می آید که ترس و وحشت را تداعی می کند اما علی رغم این ذهنیت بعضی از مارها هم وجود دارند که ظاهری بسیار زیبا دارند .
مار آناکندامار مکزیکیمار کوههای آریزونامار کبریمار رنگین کمانمار هرا مار چشم شلاقیمار با رنگ متغیرمار بامبومار کالیفرنیا * قراردادن مارها در جعبه های چهارگوش و نورپردازی مناسب به خوش عکس شدن این مارهای خوش خط و خال کمک زیادی کرده است وگرنه آنها همان مارهای ترسناک جنگل و بیابان هستند.