تمرین استقلال؛


گزارش تنیس فوتبال امروز تمرین استقلال را خواندید. اما بخوانید از شروع کری‌خوانی‌های تمرین.

ماجرا از تمرین صبح شروع شد. جایی که ستار همدانی برای محسن فروزان کری خواند و گفت در تنیس فوتبال به راحتی تیمش را شکست خواهد داد. فروزان هم با مربی استقلال قرار گذاشت در تمرین بعدازظهر نیم ساعت زودتر بیایند و دو تیم رو در روی هم قرار گرفتند. تیم فروزان، حنیف و رضا عنایتی که همیشه برنده بازی‌های تنیس فوتبال هستند در یک سو و تیم همدانی، امید ابراهیمی و امیرحسین صادقی در سوی دیگر.

این بازی که با کری خوانی و داد و بیداد دو طرف همراه بود با برتری قاطع فروزان، حنیف و عنایتی به پایان رسید.

همه خبرنگاران و بازیکنان محو تماشای این بازی بودند و صحنه های جالبی در این بازی رقم خورد. تیم برنده میدان هم آخر بازی حسابی به شادی پرداختند و مدعی بودند هیچ تیمی پیدا نمی شود که در تنیس فوتبال آنها را شکست دهد.