نحوة ایستادن
بهتر است همیشه در حین نواختن کلارینت بایستید. با این کار می توانید آزادانه نفس بکشید. وزنتان ر ا بر روی دو پا متعادل کنید و شانه هایتان را بالا نگه ندارید.. با حفظ آزادی و راحتی در دستان و انگشتان، آرنج هایتان را اندکی دور از بدن قرار دهید. چنانچه بصورت نشسته تمرین می کنید، پشتتان را صاف نگه دارید و پاهایتان را بر روی هم قرار ندهید.
چگونگی نگه داشتن کلارینت
شست دست راستتان را در زیر تکیه گاهی که به همین منظور در پشت [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] تعبیه شده است قرار دهید. شست دست چپ سوراخ پشت ساز را بطور کامل می پوشاند. می توانید در تصویر پایین سوراخها و شمارة انگشتانی که آنها را می پوشانند، بررسی کنید. همانطور که در شکل درس قبل نمایش داده شد، کلارینت را اندکی دورتر از بدنتان نگه دارید.
تولید کردن صدادندانهای بالائی یتان را بر نوک سرساز قرار دهید. دندانهای پائینی را اندکی با لب پائینی به گونه ائی بپوشانید که از تماس مستقیم آن با زبانه جلوگیری کند. در حدود1 سانتی متر (2/1اينچ) از سرساز را داخل دهانتان قرار دهید. مطمئن شوید لبها آنقدر محکم دور سرساز بسته شده اند که از فرار جریان هوا از کناره های دهان بطور کامل جلوگیری شود. زبانتان را روی زبانه، درست بالای لب پائینی، قرار داده و همانگونه که می دمید به نرمی لفظ "ta"را تلفظ کنید. ممکن است در ابتدا تولید یک صدای واضح وشفاف اندکی دشوار باشد اما با مرور زمان و تمرین این کار آسانتر خواهد شد.[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]