ما باید ... - سخنانی از جورج لینکلن راکول

[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]


سخنانی از جورج لینکلن راکول:

"مردان سفید،اجازه بدهید با هم باشیم تا در کنار هم نجات مردم من و مردم شما رو تضمین کنیم،برای اینکه آن ها باهم و یکی هستند،آن ها مورد علاقه،معجزه آسا،شگفت انگیز و برپایه نژاد برتر سفید هستند."

"یک لئوپارد(پلنگ) هیچ وقت رنگ خودش(خال ها) را تغییر نمی دهد هرچند شما او را از جنگل بیرون آورده اید و سعی کرده اید او را تبدیل به یک حیوان خانگی بکنید.او ممکن هست یاد بگیرد تا با پنجه هایش از شما درخواست تیکه ای از نهار روی میز را بکند و شما شاید به او یاد بدهید یک جانور اهلی بشود ولی این باعث نمی شود که او این جهنم را فراموش کرده هست."

"آماده بودن برای مرگ یکی از رازهای شگفت انگیز زندگی هست."

"کمونیسم یهودی هست همانطور که مافیا ایتالیایی هست.در واقع تقریباً بیشتر جاسوسان اعدام شده کمونیست یک یهودی بی خدا بوده اند مانند روزنبرگ ها (منظور ژولیس و اتل گرینگلس روزنبرگ می باشد).و کمونیسم بین المللی هم بدست کارل مارکس یهودی پدید آمده هست و از آن اغاز هم بدست بیشتر یهودی ها مانند تروتسکی رهبری می شد."


"تکامل نشان داده هست که در دراز مدت اگر برتر با پست تر ترکیب شوند،محصولی مابین آن ها داریم،این محصول برای برترها پست هست ولی برای پست تر ها برتر هست،به عبارت دیگر دورگه شده هست."


"هیتلر یک تجربه آفرید،او برای من تفکری برای من پدید آورد که همانندش را مارکس برای لنین پدید آورده بود،هدف من این هست که این تفکر را به یک جنبش بین المللی تبدیل کنم."


"من به دموکراسی اعتقادی ندارم،حتی اجداد ما هم همچین اعتقادی نداشتند.اگر هم اعتقادی بوده تنها در حوزه های انتخابات برای گزینش رهبران وجود داشته --درست همانطور که در قانون اساسی کشورمان نوشته شده و قرار هم بود تغییر نکند[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]زمانی که مسیحیان میهن پرست سپید پوست اعلامیه استقلال رو می نوشتند هیچ شهروند سیاه پوستی نبود که نگران آن ها باشند."

"من فقط فکر می کنم شما مردم در آفریقا،جایی که از آن آمدید راحت تر باشید."

"از دید من یک یهودی معمولی دارای فکر های آماده تری هست نسبت به یک غیر یهودی معمولی،برای اینکه او برای سال ها و سال ها فقط با عقلش توانسته به زندگی خودش ادامه دهد. در نتیجه یک نژاد از این یهودی رشد کرده هست که از لحاظ فکری و روانی از ما زرنگ تر هستند."

"یهودی درباره خدای خودشان همیشه صحبت می کنند،ولی در واقع خدای آن ها هم همانطور که مارکس گفت پول هست!"

"ما رژه می رویم و می جنگیم،چه سرنوشتمان مرگ باشد و چه پیروزی.قدرت ما راستین هست،هیچ خائنی بر ما چیره نخواهد کرد.قلب ها ما در مقابل دروازه آتشین جهنم آب دیده(پولادین) شده هست.هیچ شلیکی نمی تواند آواز قدرمند ما را ساکت کند."


"ما باید سیاست خارجی داشته باشیم که بر اساس منافع دراز مدت نژادمان باشد،نه برای منافع نژادهای دیگر یا حتی ملاحظات اقتصادی."

"ما باید دولتی داشته باشیم که نه تنها نظم عمومی و امنیت را که با حفظ حق حمل سلاح سفیدپوستان(مشخصه باستانی و قانونی مردم آزاد) پدید می آید را حفظ کند بلکه باید دولتی داشته باشیم که در مقابل دشمنان داخلی و خارجی آمریکایی سفید هوشیاری کامل خود را حفظ می کند[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]"

"ما باید آمریکایی داشته باشیم که در شهرهایمان مردان و زنان سفید پوست بتوانند بدون ترس در خانه ها و خیابان ها زندگی و کار بکنند."

"ما باید کاری کنیم که برای دولت حفاظت از هدیه ای که طبیعت به آمریکا بخشیده هست ضروری باشد و باید از حفظ محیط سالم، پاک و بی خطر برای مردم خودمان مطمئن باشیم."

"ما دیگر نباید به آمریکا اجازه بدهیم که به جنگ بردار کشی دیگر مانند دو جنگ جهانی پیشین وارد شود ،حتی اگر به خاطر منافع دیگران باشد."

"ما باید به این اقتصاد بی بندوبار و بهره برداری از آن پایان بدهیم.نباید جایی برای انگل هایی باشد که ثروتشان را از جامعه می گیرند و درمقابل هیچ چی به آن برنمی گردانند."


برداشت شده از : [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]