آیا می دانستید تعدادی از عکس ها به قیمت های باور نکردنی به فروش رفته اند؟

سایت آر تی روسیه فهرستی از 20 عکس گرانقیمت جهان را منتشر کرده است.

گرانقیمت ترین عکس جهان عکسی سیاه و سفید با عنوان "Phantom" (دره گرند کنیون در ایالت آریزونا آمریکا) متعلق به هنرمندی به نام Peter Lik است که به قیمت 6.5 میلیون دلار فروخته شد.

در این فهرست، عکس های رتبه 12 به نام "Nude" متعلق به عکاس Edward Weston، که در سال 1925 به قیمت یک میلیون و 600 هزار دلار فروخته شد و عکس رتبه 14 به نام "Georgia O'Keeffe Nude" متعلق به عکاس Alfred Stieglitz که سال 1919 گرفته شد و به قیمت یک میلیون و 360 هزار دلار فروخته شد؛ در دسترس نبودند.

فهرست 20 عکس گرانقیمت تاریخ به شرح زیر است:

1- عکس "Phantom" ( دره گرند کنیون - ایالت آریزونا، آمریکا ) در سال 1999، توسط پیتر لایک ( Peter Lik) گرفته شد و به قیمت 6.5 میلیون دلار به فروش رسید.


2- عکس "Rhein II" (رود راین)، در سال 1999 توسط Andreas Gursky گرفته شد و به قیمت 4 میلیون و 338 هزار و 500 دلار فروخته شد.


3- عکس "Untitled #96" (کودک ناشناس)، در سال 1981 توسط Cindy Sherman، به مبلغ 3 میلیون و 890 هزار و 500 دلار فروخته شد.


4- عکس "Dead Troops Talk" (گفتگوی نظامیان کشته شده) در سال 1992، توسط Jeff Wall، گرفته شد و به قیمت 3 میلیون و 666 هزار و 500 دلار به فروش رسید.


5- عکس "99 Cent II Diptychon" (فصل تخفیف ها) در سال 2001، توسط Andreas Gursky گرفته شد و به قیمت 3 میلیون و 346 هزار و 456 دلار فروخته شد.


6- عکس "Chicago Board of Trade III" (شورای تجاری شیکاگو) توسط Andreas Gursky در سال 1997 گرفته شد و به مبلغ 3 میلیون و 298 هزار و 755 فروخته شد.


7- عکس "The Pond-Moonlight" (نور ماه در دریاچه)، در سال 1904، توسط Edward Steichen، گرفته شد و به قیمت 2 میلیون و 928 هزار دلار گرفته شد.


8- عکس "Untitled #153" (زن ناشناس) توسط عکاس Cindy Sherman در سال 1985، گرفته شد و به قیمت 2 میلیون و 700 هزار دلار فروخته شد.


9- عکس "Chicago Board of Trade" ( شورای تجاری شیکاگو) توسط Andreas Gursky، در سال 1997 گرفته شد و به قیمت 2 میلیون و 355 هزار و 597 دلار فروخته شد.


10- عکس "Billy The Kid Fort Sumner, New Mexico" (نگهبان قلعه) در سال 1879 گرفته شده و هیچ کسی عکاس آن را نمی شناسد ولی به قیمت 2 میلیون و 300 هزار دلار فروخته شد.


11- عکس "Tobolsk Kremlin" (قلعه کرملین در شهر توبولسک - روسیه) در سال 2009، توسط Dmitry Medvedev، گرفته شد و به قیمت یک میلیون و 750 هزار دلار فروخته شد.


13- عکس "Georgia O'Keeffe Hands" (دستان جورجیا اوکیف) توسط عکاس Alfred Stieglitz در سال 1919، گرفته شده و به ملبغ یک میلیون و 470 هزار دلار فروخته شد.


15- عکس Cowboy (کابوی) در سال 1989 توسط عکاس Richard Prince، گرفته شد و به قیمت یک میلیون و 248 هزار دلار فروخته شد.


16- عکس "Dovima with Elephants" (زنی میان فیل ها) در سال 1955 گرفته شده و به قیمت یک میلیون و 151 هزار و 976 دلار به فروش رفت.


17- عکس "Nautilus" (صدف) متعلق به عکاس Edward Weston در سال 1927 گرفته شده و به قیمت یک میلیون و 105 هزار دلار فروخته شد.


18- عکس "Pantheon, Rome" (پانتئون - معبد رومی ) متعلق به عکاس Thomas Struth که در سال 1990 گرفته شده و به قیمت یک میلیون و 49 هزار دلار به فروش رفت.


19- عکس "Kuwait, Stock Exchange II" (بورس کویت) متعلق به عکاس Andreas Gursky در سال 2008 گرفته شد و به قیمت یک میلیون و 14 هزار و 354 دلار فروخته شد.


20- عکس "One" (انعکاس طبیعت بر روی آب) متعلق به عکاس Peter Lik که در سال 2010 گرفته شده و به قیمت یک میلیون دلار به فروش رفت.