فرض کنید که برنامه پیش فرض برای پخش موسیقی در گوشی Xperia Z3، برنامه Google Play Music میباشد و شما میخواهید این پیش‌ فرض را پاک نمایید. بدین منظور قدمهای زیر را بردارید:

  1. وارد Settings شده و گزینه Apps را انتخاب نمایید
  2. حال وارد تب All شده و برنامه Google Play Music را پیدا و روی آن ضربه بزنید
  3. در قسمت Launch By Default، روی دکمه Clear defaults ضربه بزنید
  4. برنامه موردنظر، دیگه برنامه پیش فرض برای پخش موسیقی نمیباشد.

دقت کنید که میتوانید این فرایند را برای سایر فعالیتها و برنامه های پیش فرض تکرار نمایید