ه تازگی نمایشگاه فصلی گل و گیاه و جشنواره گل‌های پاییزی در تهران برگزار شده است.