+ ارسال موضوع جدید
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 1 , از مجموع 1

موضوع: چند رسانه ای های آموزشی

 1. #1
  سوپر مدیر انجمن

  http://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gifhttp://www.iranjoman.com/images/iranjoman/neshan2.gif

  [ ]
  تاریخ عضویت
  Sep 2013
  نوشته ها
  5,838
  تشکر
  1,845
  تشکر شده 880 بار در 417 پست

  13788329733 چند رسانه ای های آموزشی


  درمورد چند رسانه های آموزشی تعریفهای گوناگون ارائه شده است. دراینجا به برخی از تعریف اشاره می گردد.- اصطلاح چند رسانه ای بر کاربرد رسانه های گوناگون برای انتقال اطلاعات دارد (عطاران 1382).- چند رسانه ای نوعی فناوری است که ترکیب دو یا چند رسانه مانند متن،صدا، صوت،گرافیک،ویدئو تمام متحرک، ویدئویی آهسته( انیمیشن ) را بریک برنامه کاربردیکامپیوتری آسان می سازد(اینترنت ) .- واژه چند رسانه ای به گرد آوری انواع مختلفی از تکنولوژی های دیداری و شنیداریبا هدف ارتباط برمی گردد ،انواع مختلف چند رسانه ای شامل متن ،صوت ،گرافیک ها،انیمیشن و انواع شبیه سازی ها می باشد.- واژه چند رسانه ای به استفاده از چندین رسانه شامل متن ،گرافیک ها ،صدا،تصاویر ثابت ویدئویی برمی گردد.- هر ترکیبی از متن ،گرافیک ،صدا ،انیمیشن و تصاویرویدئویی که از طریقکامپیوتر یا سایر تجهیزات الکترونیکی دراختیار کاربر قرار می گیرد چند رسانه ای نامیده می شود. مایر (2001 ) در کتاب یادگیری چند رسانه ای ،چند رسانه ایرااینگونه تعریف می کند. من چند رسانه ای ها را به مثابه ارائه مطلب با استفاده از کلمات و تصاویرتعریف می کنم منظور من از کلمات ارائه مطالب به شکل کلامی ولفظی نظیر متون چاپ شدهومتون گفتاری(مانند صدای گوینده در یکبرنامه آموزشی چندرسا نه ای ) می باشد ومنظور من از تصاویر ارائه مطالب به شکل تصویری نظیر گرافیک هایآماری شامل اشکال مختلف ،نمودارها ،عکس ها و نقشه ها و یا استفاده ازگرافیک هایپویا شامل انیمیشن و ویدئومی باشد. عناصر سیستم های چند رسانه ای در سیستم های چند رسانه ای اغلب پنج عنصربکارگرفته میشود ،که درزیربهاختصارتوضیح داده می شود. 1- متن. در تکنولوژی چندرسانه ای ،نوشتار می تواند با سایررسانهها ترکیب شده ومجموعه موفق ونیرومندی برای انتقال اطلاعات بوجود بیاورد،همچنین میتوان گفت ،دریک پروژه چندرسانه ای از متن برای عنوان ،منوها ،پیمایش وبیان محتویاتپروژه استفاده می شود.بطور کلی متن ساده ترین عنصریک محصول چند رسانه ای است.صدا ،تصویر، انیمیشن ،و ویدئو همه قبل از اینکه درمحصول چندرسانه ای مورد استفاده شوند نیاز به پردازش دارند ،اما درمتن به سادگی توسط صفحهکلید تایپ و وارد رایانه شود ویا حتی مستقیماً از روی صفحات کتاب، دیجیتایز گردد.متن فضایی بسیار کمتر از سایر رسانه ها اشغال می کند. 2- صوت.در مورد اهمیت بکارگیری عنصر صوت در سیستم چندرسانهای می توان گفت ،صوت در تکمیل اثر گذاری تصاویر ،فیلم های ویدئویی وانیمیشن هایکامپیوتری ،روی بیننده نقش مهم را ایفا می کند. تصویر پیام های بسیاری را به مخاطب منتقل می کند ،امادراینانتقال ،کمبود یک عنصرکاملا مشخص و روشن است و آن عنصرصدا است. درصورت صرفنظرکردن ازصوت آنچه که ارائه می شود مانند فیلمهای صامت خواهند بود . 3- تصاویر گرافیکی .در توضیح تصاویرگرافیکی ،تصاویرگرافیکی به دو صورت،تصاویر بیت نگاشتی و تصاویر شی-گرا وجود دارند.تصاویر نگاشتی در برگیرنده نقاط خیلی کوچکی بنام پیکسل که براساس ماتریس ازخطوطنازک غیرچاپی تنظیم شده است. فایل های تصویری شی –گرا(که تصویربرداری نیز نامیدهمی شوند )با تصاویربیت نگاشتی متفاوتهستند ،بخاطر اینکه آنها ترکیبی ازاشکال هندسی هستند که می توان آنها را انتخابکرد ،لایه بندی کرد و حتی دستکاری کرد.4- انیمیشن(پویانمایی) . انیمیشن ازنظرهدف با تصاویر ویدئو یی متفاوت اند .آنها از تصاویر واقعی استفاده نمی کنند. با وجود این انیمیشن ها ابزاری برای تقویت تصاویر ثابت بسیار نیرومندند؛انتقالها و پویا نمایی ها ،یکی از آسان ترین راههای برای بالا بردن نشاط و شادی در جریانارائه آموزش به شکل چندرسانه ای می باشد.1- تصاویر ویدئویی . با اجرای کلیپ های ویدئویی خوب می توان نمایشهای زیبایی در پروژه چندرسانه ای ایجاد نمود،مسلماً صوت وتصویر بیش ازمتن تاثیرگذارخواهد بود،پیش ازبکارگیری ویدئو در پروژه ابتدا باید بررسی شود که آیا نیاز بهفیلم برداری جدید است یا ویدئوکلیپ های از پیش آماده در دسترس می باشد ،منابعبسیاری برای فیلم ها وکلیپ های ویدئویی وجود دارد و برای استفاده از این منابع میتوان به آرشیوهای نگهداری فیلم مراجعه کرد. تولید تصاویر ویدئویی آسان نیست اگر قراراست تصاویر ویدئویی درسطح گسترده ای استفاده یا پخش شوند ،منابع زیادی مورد نیازاست.تصاویر ویدئویی که برای نمایش در رایانه ها تولید می شوندتاحدودی متفاوتندو وضوح پایینی دارند. کاربرد چند رسانه ای ها در آموزش درگذشته چندرسانه ای به استفاده همزمان وهماهنگ ،چند رسانه نظیراسلاید ،فیلم،نوار کاست و ...اطلاق می شد ما امروزهکامپیوتر ها این رسانه ها و چیزها دیگر مثل گرافیک – صدا –متن – تصویر و ... را هماهنگ و منسجم کرده اند و تعامل و کنترل بوسیلهیادگیرنده امکان پذیر ساخته اند. توانایی واکنش متقابل استفاده کنندگان با یک برنامه چند رسانه ای شاید بی نظیرترین ویژگی آن باشد ویژگی که توانش دگرگون ساختن بنیادی روش یادگیری دانش آموزانرا دارا است. چندرسانه ای های تعاملی بهدانش آموزان اجازه می دهند تا مسیر یادگیری خود را تعریف کننداز فعالیت های مشق وتمرین و تجارب یادگیری بهره مند شوند ،بازخورد فوری دریافت دارند. برنامه های چند رسانه ای همچنین به درگیر ساختن و مبارزهطلبیدن دانش آموزان گرایش دارند و لذا آنان را به تفکر خلاق و مستقل تشویق مینمایند.عطاران(1381) درکتاب جهانی شدنفناوری اطلاعات وتعلیم و تربیت،درمورد کاربرد چندرسانه ای ها در گذشته و درعصرحاضر می نویسد درگذشته چندرسانه ای عبارت بود از کاربرد چندرسانه مانند عکس ،کاست،نوار،اسلاید ،فیلم و ... بصورت همزمان وبا رویه واحد ،اما درعصرحاضر کامپیوتر رسانه های مذکور و دیگرقالب های اطلاعاتی مانند ویدئو ،گرافیک ،متن و... رابصورت تعاملی و قابل دستکاری برای یادگیریدرکنارهم قرارمی دهد. نظریه های یادگیری و مواد آموزشی چندرسانه ای کاربرد نظریه رفتاری در یادگیری براصلی استوار است که به موجب آن فرایندآموزشی باید به گونه ای طراحی واجرا شود تا درفراگیرنده نمودهای قابل مشاهده وسنجشبوجودآورد. پیروان نظریه رفتاری بهوضعیت ذهن و فرایند هایی که درمغز فراگیرنده جریان دارد کاری ندارد زیرا معتقد ندکه آنچه در مغز رخ می دهد قابل مشاهده و اندازه گیری نیست، از این رو ذهن را بهمثابه زمینی مستعد و آماده کشت تلقی می کنند. پیروان نظریه رفتاری عقیده ندارد که فرایند تدریس بایدمتوجه تقویت ذهن باشد به سخن دیگر پیروان مکتب گانیه عقیده هر گونه تدریس – یادگیری حتی مواد آموزشی مبتنی برکامپیوتر باید رفتارفراگیرنده را مد نظر قرار دهد و آن را به طریقی آشکار و قابل سنجش بوجودآوردبعبارتی دیگر عقیده دارند،هرگونه فعالیت تدریس– یادگیری،حتی مواد آموزشی مبتنی برکامپیوتر باید رفتارفراگیرنده را مد نظر قرار دهد و آن را به طریقی آشکار و قابل سنجش تغییردهد،بعبارت دیگر در پایان هر درس دانش آموزان باید بتواند کاری را انجام دهد ویامطلبی را بیان کند که قبل از درس نمی توانست یا بخوبی از عهده آن برآید. نقش چند رسانه ای ها در آموزش مفاهیم چندرسانه ای تلفیقی ازدو یاچند شکل رسانه ای است که برنا مه آموزشی راعرضه میکند. درپژوهشی که ادواردزوفریتز (1997 ) انجام داده اند بیان کرده اند که ارائه درس ازطریق چندرسانه ای ها آموزشیبریادگیری مفهوم موثراست. یادگیری ازطریق چندرسانه ای های آموزشی لذت بخش تروجذاب تراست وازنظرآموزش بهبازده های متفاوتی چون یادگیری و کاربرد مفاهیم می انجامد. دراین زمینه علوم برای موضوعاتی چون طبیعت ،موجودات زنده وغیره زنده، آلودگی محیط زیست و تاثیرات از بین رفته لایه اوزن ،زندگی گیاهان ،حیواناتدرزیستگاه های مختلف و... چندرسانه های آموزشی ساخته شده و تاثیرآنها بریادگیری دانش آموزان بررسی شدهاست. دریکی از پژوهش ها این نتیجهبه دست آمد که استفاده ازاین چندرسانه ای هاموجب افزایش انگیزه وارتقا کیفییادگیری دانش آموزان می شود وباعث می شود مفاهیم وموضوعات را به خوبی یادبگیرند.چند رسانه ای ها ی آموزشی می توانند برنا مه های سازمان یافته از تجاربیادگیری را برای افراد یا گروه ها فراهم آورند که درآنها تاکید ویژه ای بریادگیریاز طریق حواس مختلف صورت می گیرد.نجار معتقد است که دانش آموزان از چندرسانه ای لذت می برند و مواد یادگیریچندرسانه ای را به کارمی گیرند و معتقدند که به یادگیری آنها کمک می نماید؛بیش ازمطالعهکه درکلاس درس سنتی راباکلاس درس چندرسانه ای دربین دانش آموزان کودکستان تا 12 سالگی مقایسه کرده بودند ؛تجزیه و تحلیل نتایج نشانداد که وقتی اطلاعات از طریق سیستم های چندرسانه ای کامپیوترمحورارائه می شوند،یادگیری نسبت به سخنرانی های کلاس درس سنتی افزایش می یابد ،قابلیت تعامل در چندرسانهای نیز به یادگیری و یاد سپاری دانش کمک می کند (با توجه نتایج 96 مطالعه که قابلیت تعامل را در چندرسانه ای ها آزمایش کرده بودند )؛ مطا لعات یادگیری نشان داد ه اند که افراد سریعتر یاد میگیرندو بهتر در جهت یادگیری گام برمیدارند وقتی که در یک محیط آموزشی تعامل قرار می گیرند. قابلیت تعامل بهطور مثال در یک بازی کامپیوتری بدین منظور است که کاربرد درجه ای از کنترل داستانرا از طریق کلیک کردن موس روی کلید ها و حرکت در اطراف صفحه نمایشی ،داشتهباشد؛قابلیت تعامل کاربررا دارد. یادگیری چند رسا نه ای پیام های آموزشی نوعی ارتباط است که با هدف بهبود یادگیری صورت می گیرد .درارائه پیام های آموزشی به فراگیران ،طراحان با دو قالباصلی (یعنی کلمات و تصاویر )روبرو هستند. کلمات شامل گفتار ومتون نوشتاری می باشند وتصاویرنیزگرافیک های ثابت (همچون مثالهای تصویری ،عکس ها )و گرافیک های متحرک (همچون انیمیشن و فیلم ) را دربرمی گیرند. صدها سال است که نه تنها ازکلمات (از جمله کتاب ها و سخنرانی ها ) برای ارائه پیام های آموزشی استفاده شده است. شیوه کلامی درارائه مطالب ،نقشی غالب راایفا کرده وبه طورکلی یادگیری کلامی گستره ی آموزش رااحاطه کرده است.درواقع یادگیری کلامی ازکانونهای تمرکز پژوهش های آموزشی بهحساب می آید. یادگیری چندرسانه ای براین باوراستواراست که پیام های آموزشی باید با درنظرگرفتنفرایند عملکرد ذهن انسان طراحی شوند.فرض کنیدانسانها دارای دوسیستم پردازش اطلاعات هستند، یکی برای مطالب کلامی ودیگری برای مطالب دیداری. هنگامی که مطالب دیداری ،نادیده گرفته می شود حال آنکه در منطق چندرسانه ای،پردازشاطلاعات در دو قالب دیداری و کلامی مورد توجه قرار گرفته است. چند رسانه ای های رایانه ای درسال 1946 ادگاردیل الگویی را براییادگیری بوجود آورد که به مخروط تجربی معروف شد. این الگو،پیوستاری است ازتجارب مستقیم هدفداردرقاعده مخروطکه یادگیرنده را مستقیماً درگیر می سازد تا علائم گفتاری که در نوک مخروط قراردارد و یادگیرنده به طورغیرفعال تنها مشاهده گر آنهاست. وقتی ادگاردیل مدل خود را عرضه کرد،جای چند رسانه ای هاخالی بود ولی می توانستند به خوبی در قسمت وسط مخروط قرار گیرند. اصطلا حات چند رسا نه ای و رسانه های تقاطعی چند سال بعد ،یعنی در سال 1950،وقتی که متخصصان آموزشی انواع متعدد رسانه را برایحمایت ازیکدیگر وافزایش تاثیرات یادگیری پیشنهاد کردند ،مطرح شد. بیش از پنجاه سال است که محققان آموزشی یاد آوری می کنند کهافراد در امر یادگیری خود در گیر باشند بهتر می آموزند،و هرچه حواس یادگیرنده درکسب اطلاعات به کار گیری سود یعنی کل فرد درگیر باشد میزان یادگیری نیز افزایش مییابد؛بنابراین اگر فناوری های چندرسانه ای تجارب صحیح و تعاملی چند رسانه ای چندحسی را در اختیار یادگیرندگان قرار دهند،می توانند به معلمان در بهبود کیفیت وجذابیت و گیرایی آموزش کمک کنند. چندرسانه ای ها بدون تردید چندرسانه ای ها چندبعدی و چندحسی هستند و توانایزیادی برای درگیر ساختن استفاده کنندگان دارند. ومدت هاست چندرسانه ای ها دیجیتالی شده اند و این امر بدینمعناست که اسلاید های ساده وبا نوارهای صدا و شاید با اضافه کردن چند تکه فیلم جایخود را به تجاربی منطبق با نیازهای فردی با فنا وری پیچیده ،همراه بامتن،صدا،تصویرنقاشی متحرک و قطعات ویدئویی که برروی نمایشگر رایانه ارائه می شود داده است. تاثیر فناوری دیجیتال برچندرسانه ای های غیر دیجیتال بسیارعظیمو گسترده است چندرسانه های دیجیتال این امکان را برای یادگیرنده فراهم کرده اند تا بتواندازطریق ترکیبی از صدا و تصاویربا کنترل خود ونیازهایخودازمحتوا استفاده کند. متخصصان آموزشی ،فرصت درگیرساختن دانش آموزان رابا این صراحت دریادگیری ومشکل گشایی،ازمزایای بسیار جذاب چندرسانه ای ها می دانند. مزایای چند رسانه ای ها "چری" برای استفاده از چندرسانه ای ها درکلاس درس دلایل زیررا برمی شمارد: 1- چندرسانه ای ها انگیزه دانش آموزان را برای مشارکت در فعالیت ها بالامی برند. 2- چندرسانه ای ها همه مهارت های زبانی را مثل خواندن،نوشتن ،گوش دادن و صحبت کردن ترکیب می کنند.3- چندرسانه ای ها مهارتهای همکاری را در بین دانشآموزان ایجاد می کنند. 4- چندرسانه ای دلایلی واقعی را برای خواندن ،نوشتن واصلاح ارتباط ایجاد می کنند. 5- چندرسانه ای ها مخاطبان بیشتری رانسبت به معلم وکلاس درس برای دانش آموزان فراهم می آورند. 6- چندرسانه ای ها دانش آموزان را وادار می سازند کهمنابع را تجزیه و تحلیل کرده و با روش های جدید فکر کنند. 7- چندرسانه ای ها به تفکر در سطح بالاتر و مهارتهایحل مسئله نیاز دارند. این پروژه ها تفکر غیر خطی را توسعه می بخشد وبه دانش آموزان واگرا در کلاسشانس درخشش می دهند. 8- چندرسانه ای ها به معلمان کمک می کنند تا به دانشآموزان کلاس و درس های خود با دیدی تازه نگاه کنند. 9- چندرسانه ای ها نقش معلمان را از سخنران و محوریتکلاس درس به نقش تسهیل کننده یادگیرنده تغییر می دهند. آنها کلاس های درس دانش آموزمحور را به وجود می آورند.کی نژاد(1378 )بهره گیری از چندرسانه ای ها درموقعیت های آموزشی دارای مزایای فراوانی است که برخی از آنهاعبارتند از 1-استفاده از حواس چند گانهبرای یادگیری 1- تمرین بیشتر برای رسیدن به حد تسلط 2- تسهیل مشارکت میان دانش آموزان 3- تکرار درس برای کاربر در صورت تمایل 4- برقراری تعامل و رابطه دو سویه با کاربر 5- فراهم آوردن محیط یادگیری دوستانه تاثیرسیستم های چند رسانه ای برآموزش و یادگیری مطلعات انجام شده نشان داده اند که کاربرد چندرسانه ای ها درمحیط های آموزشی باعثبهبود فرایند یادگیری می شود. آموزش متعامل مبتنی برسیستم های چندرسانه ای هزینه کل آموزش را نسبت به روشسنتی کلاس و معلم کاهش می دهد. چندرسانه ای ها درحال تغییر یادگیری سنتی در کلاس های درس هستند. تعامل بودن یکی از اصلی ترین خصوصیات برنامه های چندرسانهای است.خاصیت برخورد متقابل دراینگونهبرنامه ها ،یادگیری را در سطح بالای بهبود می بخشد. برنامه های چندرسانه ای به دلیل انعطاف پذیری ،خود پویای، محتوای غنی ،تعاملیبودن و توانایی پاسخ گویی به نیاز های فراگیران مورد توجه قرار دارند .انعطاف پذیری ازیک سو، به دسترس داشتن انواع برنامه ها ییکه درباره هر مطلب وجود دارد گفته می شود وازجهت درگیر به نحوه دسترسی به اطلاعاتاطلاق می شود. برنامه های چندرسانه ای بهدلیل برخوداری ازویژگی های خود پویای از ورق زدن کتاب های درسی مدرسه پا را فراترگذاشته اند درست همانطور که ما دراوقات فراغت می توانیم کتابی را ورق بزنیم وازقسمتی به قسمت دیگربرویم،بخشی رانادیده بگیریم وقسمت دیگررفته رابازکنیم می توانیمبا دلخواه خود در برنامه های چندرسانه ای از نظرمطالب ومحتوا بسیارغنی هستند واینروزها تقریباً هر چیزی که دیده یا شنیده می شود به درون این برنامه ها وارد شدهاند ازمواد ادبی گرفته تا تصاویر،فیلم ،موسیقی همه و همه برروی دیسک ها فشرده یافتمی شوند. پنج گام در نظریه شناختی یادگیری چندرسانه ای برای اینکه یادگیری معنادار تروموثرتری درمحیط چندرسانه ای رخ دهد ،یادگیرندهباید در پنج فرآیند درگیر شود.1-انتخاب کلمات مرتبط برای پردازش در حافظه فعال کلامی 2- انتخاب تصاویر مرتبط برای پردازش در حافظه فعالدیداری 1- سازماندهی کلمات انتخاب شده بصورت یک مدل ذهنیکلامی 2- سازماندهی تصاویر انتخاب شده بصورت یک مدل ذهنیدیداری 3- یکپارچه سازی بازنمایی های کلامی و دیداری با دانشقبلی گرچه من این فرایند ها را بصورت یک لیست عرضه کردم ولی آنهالزوماً بصورت خطیرخ نمی دهد ،بنابراین یک یادگیرنده ممکن است ازیک فرآیندی به فرآیند دیگر؛درمسیرهای خیلی متفاوتی حرکت کند. برای یادگیری چند رسانه ای موفق لازم است که یادگیرنده خودش را با این پنجفرآیند هماهنگ سازدو کنترل کند. اصول طراحی یادگیری چند رسانه ای مایر 1- اصل چند رسانه ای دانش آموزان زمانی خوب یاد می گیرند که از کلمات وتصاویر درکنارهم استفاده شودنه اینکه تنها از کلمات استفاده شود . 1-1 منطق نظری زمانیکه کلمات وتصاویردرکنارهم ارائه می شوند،دانش آموزان فرصت ساختن مدل هایذهنی تصویری و کلامی و نیزایجاد ارتباط میان آنها را بدست می آورند. زمانیکه تنها کلمات ارائه می شوند،دانش آموزان فرصت ایجادیکمدل ذهنی کلامی را دارند؛امااین احتمال کمتر است که بتواند یک مدل ذهنی تصویری راایجاد کند وارتباطاتی را میان مدل های ذهنی تصویری و کلامی بوجود آورد.2-1 منطق تجربی در شش آزمون اجرا شده ؛یادگیرندگانی که متن و تصاویر یا بیان شفاهی و انیمیشنرا دریافت کردند،در آزمون های یادداری بهتر از یادگیرندگانی که فقط متن یا فقطبیان شفاهی را دریافت کردند؛عمل کردند.تئوری شناختی یادگیری چند رسانه ای براین ایده استواراست که انسانها دارای دوکانال برای پردازش مواد هستند که ازلحاظ کیفی متفاوتند،یکی برای بازنمایی هایمبتنی به تصاویرودیگری برای بازنمایی های کلامی.اساس زیر بنای این نظریه این است که بازنمایی های ذهنیتصویری و بازنمایی های ذهنی کلامی به خاطر طبیعت شان ازلحاظ کیفی با هممتفاوتند،بازنمایی های دیداری و کلامی به لحاظ اطلاع رسانی نمی تواند معادل باشند.کارآموزگار فقط ارائه مواد نیست بلکه کمک به هدایت فرایند شناختی مواد ارائهشده در فراگیراست. بویژه اینکه انتظارمی رود کهفراگیران بازنمایی های دیداری وکلامی ایجاد کرده وبین آنها ارتباط برقرارکنند . پیام های چندرسانه ای که خوب طراحی شده باشند،می توانند اینفرآیند را دریادگیرنده پرورش دهند. براساس تئوری شناختی یادگیری چندرسانه ای،به فراگیران اجازه می دهد که بطورهمزمان بازنمایی های دیداری و کلامی را در حافظه فعال به هم ربط دهند. 2- اصل مجاورت مکانی دانش آموزان زمانی خوب یادمی گیرند که در صفحه یا صفحه نمایشگر،تصاویروکلماتیکه مربوط به هم هستند نزدیک به هم یا درکنار هم به نمایش درآیندتا اینکه دورازهمنمایش در آیند.1-2 منطق نظری وقتی بر روی صفحه یا صفحه نمایشگر،کلمات و تصاویر مربوط به هم ؛نزدیک یکدیگریا در کنارهم قراردارند؛یادگیرندگان مجبورنیستند منابع شناختی خود را برایجستجودیداری صفحه به صفحه نمایشگر،صرف کنند واحتمال زیادی هست که یادگیرندگانقادربه نگهداری هردوی آنهادر حافظه فعال خود در آن واحدباشند. وقتی کلمات و تصاویرمربوط به هم دورازیکدیگر بررویصفحه یاصفحه نمایشگرقراردارند،یادگیرند گان مجبورندمنابع شناختی خود رابرای جستجوی دیداری صفحه یا صفحهنمایشگرقرار دارند. برای پیداکردن کلمات وتصاویرمربوط به هم،صرف کنند. بنابراین ؛ احتمال کمی وجود داردکه یادگیرندگان قادر باشندهردوی آنهادر حافظهفعال خود در آن واحد،حفظ ونگهداری کنند. 2-2 دردوآزمون از دو آزمون اجرا شده ؛یادگیرندگان وآزمونهای یادداری،زمانیکه برصفحه (یا زمانیکه متن وبخش های انیمیشنی مربوط به هم برروی صفحه نمایشگر درکناریکدیگر قرار داشتند )متن وتصویرمربوط به هم ،نزدیک هم قرار گرفته بودند بهتر ازوقتی که آنها دور ازهم قرار داشتند؛عمل کردند.هنگام ارائه مطالب چندرسانه ای –کلمات وتصاویر،برروی صفحه کامپیوتریا صفحه کتاب فقط گنجایش مقداری محدودیمطالب شفاهی/نوشتاری ویادیداری دارا است.بنابراین فضای صفحه نمایش یا کاغذ بعنوان یک منبع محدوددرنظرگرفته می شود که انتظارزیادی ازآن می رود. 3-اصل مجاورت زمانی زمانیکه کلمات وتصاویرمربوط به هم،اینکه بصورت پیاپی و پشت سرهم ارائهشود؛بصورت همزمان ارائه شدندباعث می شود،دانش آموزان بهتر یادمی گیرند. 1-3 منطق نظری زمانیکه بخش انیمیشن وبیان شفاهی یا گفتارگوینده مربوط به آن دریک زمانواحدارائه می شوند؛این احتمال زیادهست که یادگیرنده بتواند بازنمایی های ذهنی هردوراحافظه فعال خود؛در یک زمان نگهداری کند و بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد که یادگیرنده،قادر باشد ارتباطات یا پیوندهای ذهنی میان بازنمایی های دیداری و کلامی برقرارکند. 2-3 منطق تجربی در سه آزمون ازپنج آزمون اجرا شده یادگیرندگان زمانیکه بخش انیمیشن و بیانشفاهی مربوط به آن بجای آنکه پیاپی وپشت سرهم ارائه شوند؛بصورت همزمان ارائه شدنددر آزمونهای یادداری بهتر عمل کردند. 4-اصل پیوستگی یا انجسام دانش آموزان زمانی خوب یاد می گیرند که ازگنجانده شدن مواد درسی نامربوط ونامرتبط جلوگیری شود. اصل انسجام یاپیوستگی می تواند درسه تعبیر یا برگردان تکمیلی بخش بندی شود.1- زمانیکه ارائه چندرسانه ای گیرا وجالب توجه است اماتصاویرو کلمات نامرتبط اضافه شده اند،به یادگیری دانش آموزان لطمه وارد می شود2- زمانیکه ارائه چندرسانه ای گیرا و جالب توجه استاما اصوات و موسیقی نامرتبط اضافه شده است ،به یادگیری دانش آموزان لطمه وارد میشود.3- زمانیکه کلمات وتصاویرغیرضروری ازارائه چند رسانهای حذف شوند یادگیری دانش آموزان بهبود پیدا می کند. 5-اصل کانال حسی دانش آموزان از انیمیشن و بیان شفاهی بهترازانیمیشن و متن روی صفحه مانیتور یادمی گیرند؛ بعبارت دیگر دانش آموزان زمانی خوبیاد می گیرند که کلمات موجود در پیام های چندرسانه ای به جای متن چاپی به صورتگفتاری ارائه می شود. 6-اصل افزودگی یا مازاد دانش آموزان ازطریق انیمیشن و بیان شفاهی بهتر ازانیمیشن، بیان شفاهی و متنچاپی یادمی گیرند. 7-اصل تفاوتهای فردی تاثیرطراحی آموزش چندرسانه ای بریادگیرندگان دارای دانش کمتر نسبت بهیادگیرندگان دارای دانش بیشتر وهمچنین بریادگیرندگان دارای درک فضایی بالا نسبت بهیادگیرندگان دارای درک فضایی پایین؛تاثیر گذارتر و موثرتراست

 2. کاربر مقابل از این پست -Parisan تشکر کرده است.


+ ارسال موضوع جدید

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

تعداد اعضای بازدید کننده از این تایپیک : 0

بازدید کنندگان :  (نمایش کلی)

نامی برای نمایش وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

Bookmarks

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •