مادر دو توله شیر از زیر گونه کمیاب شیر سفید که آخرین بار 76 سال قبل در زیستگاه طبیعیشان در آفریقای جنوبی دیده شدند در باغ وحشی در بلگراد سرپرستی آنها را نپذیرفت و مسئولان باغ وحش با شیشه به آنها شیر می دهند.

به دو توله شیر سفید که تنها سه هفته از تولدشان در باغ وحشی در بلگراد سیبری می گذرد و مادرشان از پذیرفتن آنها به فرزندی سرباز زده با شیشه شیر می دهند و هنوز علت اینکه مادر این دو توله شیر جذاب انها را از خود می راند معلوم نیست .این دو توله شیر نادر که با شیشه تغذیه می شوند در حال حاضر انرژی کافی برای بازی کردن با یک عروسک پارچه ای را از همین طریق کسب می کنند.شیر سفید یکی از زیر گونه های بسیار نادر شیر زرد است که تنها در تیمباواتی ناحیه ای در جنوب آفریقا زندگی می کند.

این گونه نادر و در معرض انقراض از شیرها آخرین بار در سال 1938 یعنی 76 سال پیش در زیستگاه طبیعی خود یعنی تیمبا واتی آفریقای جنوبی دیده شد و در حال حاضر تنها باغ وحشها این گونه کمیاب وجود دارد و که مورد توجه و حمایت مسئولان این مراکز هستند.در سال 2004 یعنی 10 سال پیش طی پروسه ای بسیار پیچیده و طولانی سه جفت از این گونه ارزشمند در زیستگاه طبیعی شان تکثیر و متولد شد که این دو توله شیر زیبا از یکی از جفتهای تکثیر شده متولد شده اند.

به نظر می رسد که حالا زمان آن فرا رسیده که تغذیه این توله شیر ها با شیشه پایان یابد.برخی کارشناسان معتقدند شیر سفید یک زیرگونه جدا از شیر نیست بلکه یک چندریخت با شرایط ژنتیکی ویژه، لیوسیسم، است که باعث کم‌رنگ شدن پوست بدن شده و آن را همانند ببر سفید ساخته است.چنین حالت ژنتیکی همانند ملانیسم در پلنگ‌های سیاه است که در آن رنگ پوست جانور به سیاهی می‌گراید. با این حال این شیرها زال نیستند و تجمع رنگ‌دانه‌ها در چشم‌ها و پوستشان طبیعی است.شیرهای ترانسفال سفید تاکنون در گوشه و کنار پارک ملی کروگر و مناطق شرقی آفریقای جنوبی دیده شده‌اند ولی بیشتر در اسارت است که شیرهای سفید زاییده می‌شوند چرا که پرورش‌دهندگان از قصد شیرهایی را به آمیزش با هم ترغیب می‌کنند که توانایی تولید توله با رنگ سفید داشته باشند. از آنجا که پوست سفید غیرمعمول آن‌ها به دلیل چیرگی یک ژن است، بعضی پرورش‌دهندگان در آفریقای جنوبی آن‌ها را تولید می‌کنند تا در مسابقات شکار تروفه مورد استفاده قرار گیرند.با آنکه شیرهای سفید از لحاظ استتار دچار مشکل هستند، تبعیضی برای آن‌ها در میان دیگر شیرها وجود ندارد و همچون دیگر اعضای یک گله به زندگی ادامه می‌دهند.