شمعی در هنگ کنگ تولید شده که از راه دور قابل کنترل است و کاربر میتواند شمع را با گوشی خود خاموش یا روشن کند.به گزارش خبرگزاری فارس، «می پاو» شمعی است که به طور مستقیم با گوشی هوشمند قابل کنترل است؛ این شمع در هنگ کنگ ساخته شده است.
کاربر قادر است از طریق برنامهای اختصاصی بر روی گوشی هوشمند خود از راه دور، شمع را روشن کند، رنگ آن را تغییر دهد و با یک فوت، آن را خاموش کند.
کاربر با داشتن این نرمافزار میتواند حتی به طور همزمان 5 شمع را روشن و خاموش کند و رنگ آنها را تغییر دهد.