در این گزارش نگاهی داریم به چهره وزنه برداران کشورهای مختلف در حین برداشتن وزنه در جریان بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی.


خبرگزاری مهر: در این گزارش نگاهی داریم به چهره وزنه برداران کشورهای مختلف در حین برداشتن وزنه در جریان بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی.