فرش فانتزی به دلیل شستشوی آسان فرشی مناسب برای آشپزخانه و اتاق خواب است . در زیر مدلهایی از فرش فانتزی ارائه می دهیم .